Atrium Ljungberg lånar 920 miljoner kronor av... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg lånar 920 miljoner kronor av Nordiska Investeringsbanken

Atrium Ljungberg har tecknat ett grönt banklån med Nordiska Investeringsbanken om 920 miljoner kronor. Lånet är icke säkerställt med en löptid på sju år och är kopplat till projektet Life City i Hagastaden, Stockholm.

Atrium Ljungberg är en långsiktig fastighetsägare med en god finansiell ställning. Låneportföljen om drygt 20 miljarder kronor består till drygt hälften av kapitalmarknadsfinansiering och resten bankfinansiering och direktfinansiering. Det icke säkerställda banklånet om 920 miljoner kronor är det första som Atrium Ljungberg genomför med Nordiska Investeringsbanken och breddar finansieringsbasen. Lånet ska användas för uppförandet av projektet Life City i Hagastaden, Stockholm. Byggnaden, som ska certifieras enligt Breeam Excellent, omfattar 27 500 kvadratmeter uthyrbar area med första inflyttning under slutet av 2021. Life City ska bli ett nytt centrum för affärsutveckling och service kopplat till vård, forskning och life science.

Vi är glada att genomföra vår första finansiering med Nordiska Investeringsbanken vilket breddar vår finansieringsbas ytterligare. Detta visar även att i en tuffare kreditmarknad finns intresse att finansiera hållbara projekt, säger Martin Lindqvist, cfo på Atrium Ljungberg.

 

Nacka, 2020–03–20
Atrium Ljungberg AB (publ)

 

Pressmeddelande

Ladda ner bild