Atrium Ljungberg rankas återigen som en av... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg rankas återigen som en av Sveriges bästa arbetsplatser

För sjunde året i rad utses Atrium Ljungberg till en av Sveriges bästa arbetsplatser. Det blev klart i tisdags då det internationella företaget Great Place To Work® offentliggjorde sin lista över "Sveriges bästa arbetsplatser 2020". Hela 92 procent av Atrium Ljungbergs anställda svarade i den senaste medarbetarundersökningen att de tycker att bolaget är en mycket bra arbetsplats.

Atrium Ljungbergs hållbarhetsfokus är väl integrerat i bolagets affärsmodell och här är medarbetarna är en nyckelfaktor. Ett av de övergripande affärsmålen är att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser och därför deltar bolaget sedan 2011 i Great Place to Works® utvärdering av "Sveriges Bästa Arbetsplatser" där styrkor och utvecklingsområden som arbetsgivare identifieras. Förutom att för sjunde året i rad ha placerat sig på topplistan för medelstora organisationer överträffade Atrium Ljungberg sitt interna mål om att i medarbetarundersökningen nå ett genomsnittligt förtroendeindex på 85 procent. Resultatet för 2019 års medarbetarundersökning uppgick till ett förtroendeindex på 87 procent. Allt sammantaget tycker 92 procent av de anställda att Atrium Ljungberg är en mycket bra arbetsplats.

I en omvärld där digitalisering och förändringar går i snabb takt blir våra medarbetares kompetens och välmående allt viktigare. Vi vill vara en utvecklande organisation där lärande, engagemang och hälsa står i fokus, säger Helena Martini, HR-chef på Atrium Ljungberg.

Under 2019 har Atrium Ljungberg lagt stort fokus på att rusta organisationen för att möta framtida utmaningar och mål. Detta har bland annat skett genom ett antal rekryteringar, främst inom projektledning och affärsutveckling.

Våra medarbetare ger bolaget höga betyg inom alla dimensioner; trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap vilket är mycket glädjande. Det visar att vår satsning på varje medarbetares utveckling ger resultat och att vi lyckas bibehålla vår starka företagskultur även under perioder av expansion. Våra grundvärderingar; långsiktighet, pålitlighet, samverkan och innovativt tänkande är djupt förankrade och vi tror verkligen på att de bästa idéerna föds i samverkan mellan människor med olika bakgrund och idéer. Att vi för sjunde året i rad är på listan över de bästa arbetsplatserna i Sverige visar att vi arbetar rätt, långsiktigt och konsekvent med medarbetarfrågorna, avslutar Helena Martini.

Nacka, 2020-04-22
Atrium Ljungberg AB (publ)


Pressmeddelande

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2