Atrium Ljungberg tecknar avsiktsförklaring om... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg tecknar avsiktsförklaring om gymnasieskola i Slakthusområdet

Atrium Ljungberg har tecknat en avsiktsförklaring med SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, om byggandet av en gymnasieskola i Slakthusområdet. Skolan, som planeras att öppna till skolstart 2025, beräknas inhysa cirka 800 elever och omfatta cirka 6 000 kvadratmeter uthyrbar area.

Slakthusområdet är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt. Under 2019 genomfördes en stor affär mellan Atrium Ljungberg och Stockholms stad om förvärv och optioner av markanvisningar i Slakthusområdet, totalt omfattande cirka 200 000 kvadratmeter BTA. I överenskommelsen ingick möjligheten att uppföra en gymnasieskola i området. Atrium Ljungberg har nu tecknat en avsiktsförklaring med SISAB, som i sin tur kommer att hyra ut gymnasieskolan till utbildningsnämnden. Avsiktsförklaringen ligger till grund för den markanvisning som beslutades i exploateringsnämnden den 11 juni 2020.

Den nya gymnasieskolan planeras omfatta cirka 6 000 kvadratmeter uthyrbar area och ska kunna ta emot cirka 800 elever. Intentionen från samtliga parter är att skolan ska kunna öppna till skolstart hösten 2025.

– Målsättningen med nya Slakthusområdet är att det återspegla den innovationskraft som satt Sverige på världskartan. En av hörnstenarna i det svenska innovationssystemet och ett dynamiskt näringsliv är framgångsrik samverkan mellan utbildningsväsendet, näringsliv och civilsamhällets individer samt entreprenörer och eldsjälar. Att addera utbildning på olika nivåer, sida vid sida med näringsliv, kreativa nätverk, entreprenörer och kultur är därför en central del i utvecklingen av området, säger Linus Kjellberg, affärsområdeschef för affärsutveckling på Atrium Ljungberg.

Avtalet med SISAB är villkorat av ett godkännande av inhyrningen i utbildningsnämnden följt av ett beslut i kommunstyrelsens ekonomiutskott. Gymnasieskolan planeras att uppföras på den del av fastigheten Johanneshov 1:1 som har markanvisats till Atrium Ljungberg för syftet och planarbetet planeras att påbörjas direkt efter sommaren.Atrium Ljungberg äger redan ett flertal innovativa skolfastigheter. Som exempel kan nämnas Kunskapsgallerian i Sickla med ett flertal gymnasieskolor, Nod i Kista med universitet, gymnasium och kontor integrerat i samma byggnad, samt det pågående byggandet av BAS Barkarby, där Järfälla kommuns teoretiska gymnasieutbildningar, kultur- och idrottsanläggning integreras med ytterligande aktörer inom utbildning och näringsliv.

Nacka, 2020-06-15
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande

Ladda ner bild