Atrium Ljungberg tecknar grönt låneavtal om en... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg tecknar grönt låneavtal om en miljard kronor med Europeiska Investeringsbanken

Atrium Ljungberg har tecknat ett grönt låneavtal om en miljard kronor med Europeiska Investeringsbanken. Lånet är icke säkerställt med en löptid på åtta år och är kopplat till projekten Bas Barkarby i Järfälla och Life City i Stockholm.

Atrium Ljungberg är en långsiktig fastighetsägare med en god finansiell ställning. Låneportföljen om cirka 20 miljarder kronor består till hälften av kapitalmarknads-finansiering och till hälften av bankfinansiering och direktfinansiering.

Banklånet om en miljard kronor är det första som Atrium Ljungberg och Europeiska Investeringsbanken genomför tillsammans. Lånet har en löptid på åtta år efter att utbetalning skett, vilket kan göras inom en treårsperiod. Lånet ska användas till att finansiera uppförandet av två nya energieffektiva byggnader, Bas Barkarby i Järfälla och Life City i Stockholm. Nybyggnationsprojekten uppnår EIB:s krav för "nearly-zero-energy buildings".

Vi är väldigt glada att genomföra vår första finansiering med Europeiska Investeringsbanken och därigenom stärka vår finansieringsbas ytterligare. Lånet hos EIB ger oss även ett kvitto på att vårt hållbarhetsarbete uppskattas av bankerna vilket ger oss tillgång till långsiktig grön finansiering av bolagets energieffektiva nyproduktions-projekt, säger Martin Lindqvist, cfo på Atrium Ljungberg.

EIB har under lång tid varit en stark förespråkare för energieffektiva byggnader i Sverige, säger EIB:s vicepresident Thomas Östros, och fortsätter: Vi vet att bostäder och kontorsbyggnader har höga koldioxidutsläpp, främst på grund av ineffektiv isolering. I linje med den gröna återhämtningen från den pågående kris som nu råder, stödjer EIB helhjärtat denna typ av projekt, vilket har adderats till det stora antalet klimatrelaterade projekt som EIB har bidragit till att finansiera i Sverige de senaste åren, avslutar Thomas Östros.

Bas Barkarby – Den första etappen av Bas Barkarby byggstartades under det andra kvartalet 2019 och omfattar cirka 25 000 kvm. Här sammanför vi utbildning med näringsliv och kultur och skapar en helt ny mötesplats. Järfälla kommun kommer att hyra närmare 11 000 kvm för gymnasieutbildning, multihall, bibliotek och annan kulturverksamhet. Utöver detta kommer Bas Barkarby att innehålla kontor, restaurang och gym. För närvarande pågår stomresning och fasadarbeten. Första inflyttning beräknas ske under det första kvartalet 2022 och projektet ska certifieras enligt Breeam Very Good.

Life City – Invid Nya Karolinska Solna byggs Life City. Byggnaden, som ska certifieras enligt Breeam Excellent, omfattar 27 500 kvm uthyrbar area. Life City ska bli ett nytt centrum för affärsutveckling och service kopplat till vård, forskning och life science. Största hyresgäst blir Academic Work som tecknat avtal om 17 000 kvm. Första inflyttning beräknas ske under fjärde kvartalet 2021. Hela huset beräknas stå färdigt under våren 2022.

Europeiska investeringsbanken (EIB) är EU:s långsiktiga låneinstitut och ägs av medlemsstaterna. Banken tillhandahåller långsiktig finansiering till sunda investeringar för att bidra till EU:s politiska mål. Bara under 2019 tillhandahöll banken 2 miljarder euro till svenska projekt inom olika sektorer såsom forskning och utveckling, investeringar i industri, nearly-zero-energy byggnation och hållbara transporter. Cirka 64 procent av EIB:s investeringar under 2019 var relaterade till klimatinvesteringar.

Nacka, 2020-06-17
Atrium Ljungberg AB (publ)
 

Pressmeddelande

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2