Det kreativa talanginitiativet Juice Studios... - Atrium Ljungberg

Det kreativa talanginitiativet Juice Studios flyttar till Slakthusområdet

För två år sedan startade radioprofilen Ametist Azordegan i samarbete med Nya Rågsveds Folkets hus Studio Rågsved för att fånga upp den kreativa musiktalang hon mötte i stockholmsförorten. Nu tar projektet nästa steg och öppnar upp en tiofalt större satsning i Atrium Ljungbergs lokaler i Slakthusområdet. Initiativet, som går under namnet Juice Studios, är ett unikt samarbete mellan näringsliv, offentlig förvaltning och den ideella sektorn och bland finansiärerna återfinns bland andra Kulturförvaltningen och Hugo Stenbecks Stiftelse.

Juice Studios är en akademi som identifierar och ger utrymme åt ungdomars och unga vuxnas kreativa talang och skaparvilja inom olika konstformer.

– Folkets Hus är inte bara en lokal eller en byggnad, det är en idé där vi tillsammans ger drömmarkraft att lyfta, leva och förverkligas. Projektet i Slakthusområdet är ett ställningstagande som handlar om att ge unga fler valmöjligheter och helt nya chanser i livet, säger Leif Rönngren ordförande för Nya Rågsveds Folkets hus och Juice Studios.

I och med flytten till Slakthusområdet blir Juice Studios både en uppskalning och breddning av Studio Rågsved. Under våren öppnar de nya, betydligt större lokalerna upp med kreativa utrymmen för bland annat produktion av musik, foto, film och mode.

Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med ungdomarna utveckla deras intressen och skaparkraft inom musik, foto, film och design. Tillsammans ska vi identifiera och utveckla intressen och kanalisera den kraften till skapande, jobb och karriär, säger Ametist Azordegan, musikjournalist och kreativ ledare Juice Studios.

Slakthusområdet har redan idag ett levande kulturliv och i och med Juice Studios inflytt breddas utbudet ytterligare. Projektet är ett unikt samarbete mellan näringsliv, offentlig förvaltning och den ideella sektorn och har flera finansiärer och samarbetspartners.

Musik och kulturproduktion är något som redan idag är tydligt sammankopplat med Slakthusområdet och vi är jätteglada att med Juice Studios tillföra en ny plats där morgondagens stjärnor har en möjlighet att växa, säger Jon Allesson, affärsutvecklingsansvarig för stadsinnovation på Atrium Ljungberg.

Nacka, 2020-12-29
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2
Bild 3