Atrium Ljungberg avtalar om stort fastighetsför... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg avtalar om stort fastighetsförvärv på Lindholmen i Göteborg

Atrium Ljungberg har tecknat avtal om två förvärv på Lindholmen i Göteborg, M1:an och Centralstationen som är en del av fastigheten Lundbyvassen 4:6. Tillsammans omfattar byggnaderna 22 000 kvadratmeter och förvärvas för cirka 448 miljoner kronor. Genom förvärvet flyttar Atrium Ljungberg fram positionerna som aktiv stadsutvecklare på Lindholmen.

M1:an uppfördes ursprungligen som maskinhallar för varvsindustrin men har i modern tid konverterats till kontor, restaurang, museum och industrilabb. Centralstationen är en mindre byggnad som idag inrymmer utbildningslokaler och musikstudios. Byggnaderna uppfördes i olika etapper under 1930 och 1950-talen och omfattar totalt 22 000 kvadratmeter uthyrbar area. Förvärvet sker genom en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 447,5 miljoner kronor. Affären är villkorad av att en ny detaljplan för fastigheten vinner laga kraft vilket beräknas ske vid årsskiftet 2023/2024. Affären omfattar även ett åtagande att utveckla gatumiljön längs Götaverksgatan, totalt 1 500 kvadratmeter. Tillträde beräknas ske i början av 2024. Säljare är Älvstranden Utveckling AB.  

–  Göteborg är ett av våra mest prioriterade områden där vi varit en aktiv fastighetsägare sedan 2015. Jag är väldigt glad att vi nu får förtroende och möjlighet att fortsätta utveckla Lindholmen till en attraktiv och levande stadsmiljö, säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg.

Atrium Ljungberg äger sedan tidigare fastigheterna M2:an, Tornen, Citadellet och Lindholmen 30:1 som tillsammans omfattar 73 000 kvadratmeter uthyrbar area. Bolaget har också nyligen förvärvat samtliga verksamhetslokaler i HSB:s bostadskvarter Blanka längs Götaverksgatan. Med förvärvet av M1:an och Centralstationen stärker Atrium Ljungberg ytterligare möjligheterna att vara med och utveckla en attraktiv, hållbar stadsmiljö på Lindholmen. Ambitionen är att skapa två stråk med aktiva bottenplan som sammanstrålar på det gröna torg som kommer att kallas Maskinparken, framför M1:an. Stråken kommer att koppla an till Lindholmsallén, Karlastaden och det kommande färjelägret.

–  Det är väldigt positivt att Lindholmen fortsätter att vara ett attraktivt område för investerare. Atrium Ljungberg har lång bakgrund som stadsutvecklare och kommer med sin erfarenhet att kunna bidra ytterligare till att utveckla området, helt i linje med de planer som finns för Lindholmen, säger Lena Andersson, vd på Älvstranden Utveckling.

Nacka, 2021-03-09
Atrium Ljungberg AB (publ)

 

Bild: M1, Lindholmen i Göteborg

Pressmeddelande Förvärv i Göteborg

Ladda ner bild