Atrium Ljungberg säljer fastigheter i Kista - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg säljer fastigheter i Kista

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har idag träffat avtal om försäljning av tomträtterna Kolding 3 och 4, även kallade Kista Front, i Kista. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 805 miljoner kronor och omfattar 44 000 kvadratmeter. Köpare är Technopolis.

– Atrium Ljungbergs fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer med en blandning av kontor, handel, bostäder, kultur och utbildning. Vi har idag en stor projektportfölj med möjlighet att investera hela 38 miljarder i egna fastigheter och erhållna markanvisningar. Vi säljer Kista Front eftersom vår bedömning är att vi inte, inom överskådlig tid, kan utveckla fastigheterna på ett sätt som stödjer vår vision och stadsutvecklingsstrategi, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg. Marknadsläget är gynnsamt och försäljningen ger oss möjlighet att i stället fokusera på våra stora stadsutvecklingsprojekt som till exempel Sickla, Slakthusområdet och Slussen, fortsätter Annica Ånäs.

Kista Front utgörs av två tomträttsfastigheter, Kolding 3 och 4, innehållandes främst kontor, belägna i stadsdelen Ärvinge i Kista, Stockholm. Försäljningen av Kolding 3 och 4 sker genom en bolagsaffär. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 805 miljoner kronor före avdrag för uppskjuten skatt. Affären ger ett positivt resultat efter skatt om cirka 28 miljoner kronor i Atrium Ljungbergs koncern. Resultatet kommer att redovisas i bokslutet för det andra kvartalet. Atrium Ljungberg frånträder Kista Front den 1 juli 2021.  

Nacka, 2020-06-17
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande

Ladda ner bild