Atrium Ljungberg tecknar samarbetsavtal med... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg tecknar samarbetsavtal med Stockholms konstnärliga högskola om flytt till Slakthusområdet

Atrium Ljungberg och Stockholms konstnärliga högskola har inlett ett fördjupat samarbete avseende en framtida flytt av högskolans verksamheter till Slakthusområdet. Högskolekvarteret planeras att omfatta cirka 25 000 kvadratmeter BTA och det kommer att utlysas en arkitekttävling avseende gestaltning av den nya högskolan. Samarbetsavtalet är villkorat av ett beslut om markanvisning samt planstart för en detaljplan, som Stockholms stad väntas fatta under våren.

Stockholms  konstnärliga högskola, SKH, utbildar och forskar inom film, media, dans, danspedagogik, opera, cirkus, scenkonst och skådespeleri. Skolan har även ett fokus på samverkansprojekt med olika intressenter och aktörer i samhället och arrangerar årligen ett stort antal publika evenemang, såsom föreställningar, workshops och seminarier. SKH har cirka 500 studenter och 250 medarbetare. Idag är verksamheterna lokaliserade på olika platser i Stockholm. Samarbetsavtalet mellan SKH och Atrium Ljungberg avser en framtida flytt av verksamheten för att samla samtliga institutioner i Slakthusområdet.

– Vi är glada över att vi får möjlighet att utveckla projektet tillsammans med Atrium Ljungberg som på många sätt visat att man värnar om kulturen i samhället. Det här ger oss en fantastisk möjlighet att med all vår kunskap och kreativitet bidra till den dynamiska och spännande utveckling som sker i Slakthusområdet just nu, säger Paula Crabtree, rektor vid Stockholms konstnärliga högskola.

Byggnaden blir belägen i den sydöstra delen av Slakthusområdet och intentionen är att huset står klart 2028 inför utbildningsstart i januari 2029. Under våren kommer en arkitekttävling att utlysas avseende gestaltningen av den nya högskolan.

– Vi ser verkligen fram emot samarbetet med Stockholms konstnärliga högskola. En etablering av SKH i Slakthusområdet är helt i linje med visionen för området - att bli Stockholms nya mötesplats för mat, kultur och upplevelser. Genom en blandning av utbildning, arbetsplatser, bostäder och kultur skapar vi en attraktiv stadsdel och de bästa förutsättningarna för samverkan mellan akademi, näringsliv, boende och besökare, säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg.

–  De kreativa näringarna är viktiga för att Stockholm ska växa och utvecklas. Slakthusområdet kommer att bli ett väldigt attraktivt område med mat, kultur och upplevelser som staden investerar stort i. Nu har vi möjlighet att utreda förutsättningarna att förstärka det kreativa klustret ytterligare genom Stockholms konstnärliga högskola på platsen, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd Stockholms stad. 

Slakthusområdet är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt. Under 2019 genomfördes en stor affär mellan Atrium Ljungberg och Stockholms stad om förvärv och optioner av markanvisningar i Slakthusområdet, totalt omfattande cirka 200 000 kvadratmeter BTA. Med samarbetsavtalet mellan SKH och Atrium Ljungberg på plats väntas Stockholms stad under april besluta om markanvisning omfattande 25 000 kvadratmeter BTA, inom ramen för den större affären som genomfördes 2019. Detaljplanearbetet planeras att starta under våren.

Nacka, 2021-03-10
Atrium Ljungberg AB (publ)

 

 

Pressmeddelande

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2