Atrium Ljungbergs första bostadsrättsprojekt ge... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungbergs första bostadsrättsprojekt ger bättre resultat än förväntat

2019 startade Atrium Ljungberg sitt första bostadsrättsprojekt, Brf Sicklastråket, på Nobelberget i Sickla i Nacka. Projektet omfattade 68 lägenheter. Bostadsrättslägenheterna är slutsålda och inflyttning skedde innan årsskiftet 2021. Investeringen uppgick till 310 mkr.

I samband med att Atrium Ljungberg nu slutligen överlämnat projektet till bostadsrättsföreningen görs resultatavräkningen. Resultatet för projektet uppgår till 91 mkr och redovisas i rapporten för det andra kvartalet 2021.

Resultatet för bostadsrättsavräkningen är bättre än förväntat och medför att bolagets resultat före värdeförändringar i kvartalet uppgår till cirka 370 mkr.

Övriga detaljer i rapporten publiceras som tidigare kommunicerats onsdagen den 7 juli 2021 klockan 07.30, med en efterföljande presentation klockan 09.00.
 

Nacka, 2021-07-02
Atrium Ljungberg AB (publ)


Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2021 klockan 08.00 CET.

Pressmeddelande

Ladda ner bild