Förändringar i Atrium Ljungbergs bolagsledning ... - Atrium Ljungberg

Förändringar i Atrium Ljungbergs bolagsledning – Martin Lindqvist slutar

Martin Lindqvist, cfo på Atrium Ljungberg, lämnar sin anställning efter fem år i bolaget.

Martin Lindqvist har varit anställd som cfo hos Atrium Ljungberg sedan 2016 och ingått i ledningsgruppen. Han lämnar nu bolaget då cfo-uppdraget kommer att förändras.

– Martin har under sina år i bolaget verkligen bidragit till Atrium Ljungbergs utveckling och framgång. Jag önskar honom varmt lycka till i framtiden, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

Martin Lindqvist lämnar sin anställning omgående, vd Annica Ånäs kommer att fungera som tillförordnad till dess att en ny cfo rekryterats.

 

Nacka, 2021-08-26

Atrium Ljungberg AB (publ)


Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
26 augusti 2021 kl. 08.30 CET.

Pressmeddelande