3XN Arkitekter vinner uppdraget om högskola i... - Atrium Ljungberg

3XN Arkitekter vinner uppdraget om högskola i Slakthusområdet

Atrium Ljungberg och Stockholms konstnärliga högskola (SKH) har tillsammans med Stockholms stad genomfört en arkitekttävling avseende gestaltningen av högskolans framtida byggnad i Slakthusområdet. Nu utses danska 3XN Arkitekter till vinnare. Förslaget ska nu vidareutvecklas inom ramen för pågående detaljplanearbete.

I mars 2021 inledde Atrium Ljungberg och SKH ett samarbete med sikte på en flytt av högskolans samtliga verksamheter till Slakthusområdet. Strax därefter utlystes en arkitekttävling för gestaltningen av byggnaden som kommer att omfatta cirka 30 000 kvadratmeter. Idag har juryn, bestående av representanter från SKH, Atrium Ljungberg, Stockholms stad och Sveriges Arkitekter, tillkännagivit att 3XN Arkitekter vinner uppdraget.

Illustration: 3XN Arkitekter

Vi är mycket glada över det förslag som vann vår arkitekttävling, det ger oss mycket goda förutsättningar när det gäller vår planerade samlokalisering, säger Paula Crabtree, rektor för Stockholms konstnärliga högskola. I Slakthusområdet finns helt nya möjligheter att vara en del av staden och locka allmänheten att ta del av studentföreställningar och forskningspresentationer. Vi kommer också att erbjuda möjligheter till samarbeten med andra kulturaktörer i våra nya, fina lokaler, avslutar hon.

SKH bedriver banbrytande forskning och utbildning inom bland annat film, media, dans, opera, cirkus och skådespeleri och arrangerar årligen fler än 350 publika evenemang i form av studentföreställningar, publika föreläsningar och forskningsseminarier. SKH har cirka 500 studenter och 250 medarbetare. Idag är högskolan spridd på fem olika platser i Stockholm. Med den nya byggnaden, som beräknas stå klar 2028, samlas hela verksamheten under ett och samma tak.

Illustration: 3XN Arkitekter

Vi ser verkligen fram emot dagen då SKH slår upp dörrarna här i Slakthusområdet. SKH:s verksamhet är helt i linje med vår vision om Slakthusområdet som Stockholms nya mötesplats för mat, kultur och upplevelser. Efter en gedigen arkitekttävling ser vi nu fram emot att utveckla förslaget tillsammans med 3XN Arkitekter, staden och SKH, säger Linus Kjellberg, affärsutvecklingschef på Atrium Ljungberg.

Gestaltningsförslaget kommer nu att vidareutvecklas inför samråd som äger rum i maj. Därefter ska detaljplanen genomgå granskning innan den kan antas och vinna laga kraft.

– Kulturen är en viktig del i allt det som gör Stockholm så fantastiskt. Därför känns det glädjande att alla verksamheter för Stockholms konstnärliga högskola nu samlas under ett och samma tak. Högskolan blir en viktig pusselbit i utvecklingen av Slakthusområdet i Söderstaden som en levande mötesplats, med kultur, liv och upplevelser för både de som studerar, undervisar och forskar på skolan, men också för området och alla som kommer ta del av deras olika evenemang, säger Anna König-Jerlmyr, finansborgarråd Stockholms stad.

Illustration: 3XN Arkitekter

Slakthusområdet är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt med en blandning av arbetsplatser, bostäder, utbildning och kultur.


Nacka, 2022-03-08
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2
Bild 3