Atrium Ljungberg rankas återigen som en av... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg rankas återigen som en av Sveriges bästa arbetsplatser

För nionde året i rad utses Atrium Ljungberg till en av Sveriges bästa arbetsplatser. Det blev klart idag då det internationella företaget Great Place To Work® offentliggjorde sin lista över "Sveriges bästa arbetsplatser 2022". Hela 96 procent av Atrium Ljungbergs anställda svarade att de tycker att bolaget är en mycket bra arbetsplats - det bästa resultatet någonsin.

I 20 år har Great Place To Work® utvärderat och rangordnat landets bästa arbetsplatskulturer. För att komma med på listan "Sveriges Bästa Arbetsplatser" måste organisationen kunna påvisa att medarbetarna har en övergripande positiv upplevelse av sin arbetsplats. Det görs genom en medarbetarundersökning som mäter vilken grad av trovärdighet, rättvisa, respekt, stolthet och kamratskap som råder på arbetsplatsen. Även ledarskapet mäts.

Vi har närmare två år av pandemi bakom oss, något som givetvis inneburit stora utmaningar. I ljuset av detta är jag oerhört glad över det fina resultatet och vill ge en eloge till alla ledare och medarbetare som, trots att vi under långa perioder inte kunnat ses, ändå lyckats upprätthålla vår goda arbetsplatskultur, säger Helena Martini, HR-chef på Atrium Ljungberg.

Atrium Ljungberg antog i december 2021 nya hållbarhetsmål. Målen sträcker sig fram till 2030 och syftar till att styra bolaget mot en hållbar utveckling och bidra till att nå visionen "alla vill leva i vår stad". Målen delas in i fyra fokusområden och hållbara medarbetare är ett av dem, ett område vi aktivt arbetat med sedan 2014. Detta mäts bland annat genom att bolaget ska vara en av Sveriges Bästa Arbetsplatser. Förutom att för nionde året i rad ha placerat sig på topplistan överträffade Atrium Ljungberg sitt interna mål om att nå ett genomsnittligt förtroendeindex på 85 procent. Resultatet i år landade på 90 procent och sammantaget tycker 96 procent av de anställda att Atrium Ljungberg är en mycket bra arbetsplats.

Medarbetarna är grunden för vår framgång! Att trivas och må bra på sin arbetsplats är avgörande och därför är det också en självklar del i bolagets fortsatta hållbarhetsarbete, avslutar Helena Martini.

Nacka, 2022-03-31
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande

Ladda ner bild