Atrium Ljungberg tecknar hyresavtal om... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg tecknar hyresavtal om gymnasieskola i Slakthusområdet

Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, avseende en gymnasieskola i Slakthusområdet. Skolan, som planeras att öppna till skolstart 2026, ska inhysa cirka 800 elever och omfatta drygt 6 000 kvadratmeter uthyrbar area.

– Stockholm byggs med gemensamma krafter, även när det gäller samhällsfastigheter. Det är därför glädjande att vi nu tar ett första och viktigt steg mot en ny gymnasieskola i Slakthusområdet. Området som helhet kommer att bli ett mycket bra exempel på hur vi skapar en attraktiv, modern och innovativ stadsdel med blandade funktioner och myllrande folkliv, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd.

Slakthusområdet är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt där Atrium Ljungberg fram till år 2030 ska utveckla cirka 200 000 kvadratmeter BTA för bland annat kontor, bostäder, kultur och utbildning.

– Vår målsättning är att nya Slakthusområdet ska återspegla den innovationskraft som satt Sverige på världskartan. En av nyckelfaktorerna i det svenska innovationssystemet är samverkan mellan utbildningsväsende, näringsliv, civilsamhälle och entreprenörer. Att placera utbildning på olika nivåer, sida vid sida med näringsliv, kreativa nätverk och kultur är centralt i strategin för utvecklingen av Slakthusområdet, säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg.

Den nya gymnasieskolan planeras omfatta cirka 6 000 kvadratmeter uthyrbar area med en beräknad investering om 320 miljoner kronor. Hyresavtalet med SISAB har en avtalstid om 15 år. Ambitionen är att certifiera byggnaden med Miljöbyggnad Guld. Hyresavtalet ska godkännas i Kommunfullmäktige den 13 juni 2022 och detaljplanen går upp för antagande i augusti 2022. Gymnasieskolan kommer att uppföras i den nordvästra delen av Slakthusområdet.

Visionsbild över gymnasieskolan i Slakthusområdet. Illustration: Atrium Ljungberg / Cedervall Arkitekter

Atrium Ljungberg äger redan ett flertal innovativa skolfastigheter. Som exempel kan nämnas Kunskapsgallerian i Sickla med ett flertal gymnasieskolor, Nod i Kista med universitet, gymnasium och kontor integrerat i samma byggnad, samt BAS Barkarby, där Järfälla kommuns teoretiska gymnasieutbildningar, kultur- och idrottsanläggning integreras med aktörer inom näringsliv.

Nacka, 2022-04-07
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2