Atrium Ljungberg AB säljer fastigheten Skotten ... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg AB säljer fastigheten Skotten 6 i Stockholm city

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har idag träffat avtal om försäljning av fastigheten Skotten 6, även kallat Glashuset, på Drottninggatan i Stockholm. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 1 900 mkr och omfattar ca 13 500 kvm. Köpare är Axfast AB.

Skotten 6 ligger på Drottninggatan i Stockholm city, en av Sveriges mest välkända och trafikerade gågator med ett flöde om mer än 20 miljoner människor per år. Skotten kallas även Glashuset och ännu längre tillbaka ”Bohagshuset”, då det tidigare var en del av det anrika PUB-varuhuset vid Hötorget. Fastigheten innehåller idag både kontor och handel i flera plan.

– Atrium Ljungbergs affärsmodell handlar om att utveckla attraktiva stadsmiljöer. Stora sammanhängande områden med en blandning av kontor, handel, bostäder, kultur och utbildning. Att sälja Skotten 6 är ett naturligt steg i att renodla vårt fastighetsbestånd till platser där vi har möjlighet att förverkliga vår vision och stadsutvecklingsstrategi, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 1 900 mkr. Totalt hyresvärde är ca 95 mkr och fastigheten har en ekonomisk vakansgrad om ca 12 %. Affären ger ett resultat efter skatt om ca -36 mkr baserat på värderingen vid årsskiftet, varav ca 7 mkr avser realiserad värdeförändring efter avdrag för omkostnader, ca -19 mkr avser uppskjuten skatt netto och ca -24 mkr avser nedskrivning goodwill. Frånträde sker 31 januari 2023 och resultatet kommer att redovisas i bokslutet för det första kvartalet 2023.

Glashuset i korsningen Drottninggatan/Kungsgatan. Foto: Jeanette Hägglund

Nacka, 2023-01-17
Atrium Ljungberg AB (publ)

 

Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2023 kl. 07.45 CET.

Pressmeddelande

Ladda ner bild