Atrium Ljungbergs års- och hållbarhetsredovisni... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungbergs års- och hållbarhetsredovisning 2022, rättelse

Den svenska versionen av Atrium Ljungbergs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2022 finns nu publicerad och tillgänglig på bolagets webbplats, www.al.se. Rättelse då tidigare pressmeddelande innehöll en referens till EU:s marknadsmissbruksförordning.

En engelsk version av års- och hållbarhetsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen under vecka 12.


Nacka, 2023-03-01
Atrium Ljungberg AB (publ)


Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2023 kl. 16.15 CET.

Pressmeddelande