Campus Sickla stärks ytterligare med utökat... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Campus Sickla stärks ytterligare med utökat gymnasium

Atrium Ljungberg har tecknat avtal med Nacka kommun om att förlänga hyresavtalet för befintlig gymnasieskola i Sickla, samtidigt som det planeras för en tillbyggnad av skolbyggnaden. Det nya avtalet inklusive tillbyggnaden omfattar totalt drygt 10 000 kvadratmeter och avser det eftertraktade gymnasiet YBC (Young Business Creatives), som får utökade lokaler vägg i vägg med Rytmus och Designgymnasiet. Satsningen på Campus Sickla är ett led i att utveckla Sickla som stadsdel med ett blandat innehåll av såväl utbildning som arbetsplatser, bostäder, kultur och service.

Nacka kommun och Atrium Ljungberg påbörjade redan för 15 år sedan arbetet med att samla flera olika gymnasieskolor på en plats för att skapa en destination för utbildning. Idag går cirka 2 000 gymnasieelever i skolan precis intill Marcusplatsen i Sickla. Utöver Nacka kommuns gymnasium YBC huserar här även Academedias Designgymnasiet, Rytmus och Sjölins gymnasium.

Sicklas strategiska läge med upptagningsområde från både Stockholm och Nacka har skapat en efterfrågan på nya skolplatser. Då den nya tunnelbanan är på plats bedöms efterfrågan öka ytterligare. Nu förlänger och utökar Nacka kommun sitt hyresavtal för YBC-gymnasiet, från cirka 8 200 kvadratmeter till nästan 10 300 kvadratmeter, i direkt anslutning till befintlig skolbyggnad. När tillbyggnaden om dryga 2 100 nya kvadratmeter är klar kommer Campus Sickla att husera cirka 2 300 elever fördelat på 4–5 olika gymnasieprogram. Tillbyggnaden planeras stå klar till höstterminen 2025.

– Vi ser verkligen fram emot att kunna utöka lokalerna för YBC som är en av de mest sökta och bästa gymnasieskolorna i Stockholms län. Nu kommer vi bättre kunna möta den stora efterfrågan och bredda skolans programutbud. Jag är mycket glad över att vi är en del av utvecklingen av Campus Sickla och den unika stadsdelen Sickla, säger Einar Fransson, produktionsdirektör och skolchef för Nackas kommunala skolor. 

Sickla är en snabbt växande stadsdel. Redan idag jobbar cirka 8 000 personer i Sickla och fram till 2030 planeras de industrihistoriska kvarteren att växa med ytterligare 7 000 arbetsplatser och 1 500 bostäder. Det breda utbudet av butiker, restauranger, kultur, idrott och hälsa gör området eftertraktat.

– Vi är verkligen glada att tillsammans med Nacka kommun och andra befintliga skolverksamheter kunna utöka Campus Sickla. Vi ser ett stort intresse för hela Sickla, oavsett om det handlar om att etablera kontor, köpa bostäder eller gå i skolan här. Vi ser verkligen fram emot den fortsatta utvecklingen av stadsdelen tillsammans med alla som verkar här, säger Andreas Malmsäter, affärsområdeschef leasing på Atrium Ljungberg.

Atrium Ljungbergs investering uppgår till totalt cirka 95 miljoner kronor, varav 84 miljoner kronor avser tillbyggnation och resterande hyresgästanpassning av befintlig yta. Årlig hyresintäkt ökar med cirka 8 miljoner kronor till följd av genomförd omförhandling och investeringar.


Nacka, 2023-02-21
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande

Ladda ner bild