Moody’s bekräftar Atrium Ljungberg Baa2 rating... - Atrium Ljungberg

Moody’s bekräftar Atrium Ljungberg Baa2 rating men ändrar utsikterna från stabila till negativa

Moody’s har mot bakgrund av stigande marknadsräntor och finansieringskostnader samt en bedömning om fallande fastighetspriser i marknaden beslutat att ändra Atrium Ljungbergs utsikter från stabila till negativa med motiveringen att såväl vår räntetäckningsgrad som belåningsgrad utmanas.

Nacka, 2023-04-05

Atrium Ljungberg AB (publ)


Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2023 kl. 10.45 CET.
 

Pressmeddelande