Moody’s bekräftar Atrium Ljungbergs rating, Baa... - Atrium Ljungberg

Moody’s bekräftar Atrium Ljungbergs rating, Baa2 med negative outlook

I april 2023 bekräftade Moody’s Atrium Ljungbergs rating på Baa2 men ändrade utsikterna från stabila till negativa. Moody’s har nu bekräftat oförändrad rating, dvs Baa2 med negative outlook.

Ratingen återspeglar den höga kvalitén i fastighets- och projektportföljen, en väldiversifierad kundstruktur, en stabil balansräkning och god finansiell position. Atrium Ljungberg eftersträvar en väldiversifierad finansiering avseende såväl finansieringskällor som löptider, varför ratingen är viktig.

– Att marknaden har tilltro till oss, förstår vår verksamhet och långsiktighet är en viktig förutsättning för framtida investeringar, säger Ulrika Danielsson, Atrium Ljungbergs CFO.

Nacka, 2023-12-19
Atrium Ljungberg AB (publ)


Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2023 kl. 07:30 CET.

Pressmeddelande