Anna Jepson blir ny cfo för Atrium Ljungberg - Atrium Ljungberg

Anna Jepson blir ny cfo för Atrium Ljungberg

Anna Jepson tillträder rollen som ny cfo den 1 december 2024. Hon kommer närmast från Besqab där hon varit cfo.

Anna har mångårig och bred erfarenhet inom ekonomi och finans i bygg- och fastighetsbranschen. Hon kommer närmast från Besqab och dessförinnan Svenska Handelsfastigheter.

Jag är väldigt glad att Anna tackat ja till rollen som cfo för Atrium Ljungberg. Hon har en lång erfarenhet från branschen och kommer att bidra med mycket kompetens och affärsdriv med ett gediget ledarskap och hon delar våra grundvärderingar, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

I uppdraget som cfo för Atrium Ljungberg ingår ett ansvar för de affärsstödjande funktionerna som, förutom ekonomi och finans, även omfattar områdena juridik och hållbarhet. Hon kommer att ingå i bolagsledningen och tillträder sin tjänst den 1 december 2024.

Det är med stor glädje jag tackar ja till rollen som cfo. Atrium Ljungberg är ett stabilt bolag med en spännande vision. Jag ser fram emot att bidra till såväl utvecklingen av bolaget som projektportföljen som innefattar några av Sveriges mest spännande stadsutvecklingsprojekt, säger Anna Jepson. Atrium Ljungberg har positionerat sig som ett innovativt bolag med starkt hållbarhetsfokus nyckelfaktorer för att skapa värde över tid, avslutar Anna Jepson.

Atrium Ljungbergs bolagsledning består efter rekryteringen av: Annica Ånäs, vd, Mattias Celinder, affärsområdeschef Fastigheter, Linus Kjellberg, affärsområdeschef Affärsutveckling, Angela Berg, affärsområdeschef Projekt, Helena Martini, HR-chef, Erik Skalin, affärsområdeschef Leasing samt Anna Jepson, cfo. Vd Annica Ånäs kommer att fungera som tillförordnad cfo till dess att Anna Jepson tillträder sin tjänst i december. 


Nacka, 2024-05-16
Atrium Ljungberg AB (publ)

 

Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2024 kl. 11.30 CET.

Pressmeddelande

Ladda ner bild