Atrium Ljungberg signar hyresavtal med DevPort ... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg signar hyresavtal med DevPort i Göteborg

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag grundat 2008 med verksamhet inom fordonsindustri och annan utvecklingsintensiv industri. Nu flyttar huvudkontoret till 1 600 kvm i fastigheten Citadellet på Lindholmen.

DevPort expanderar sitt tjänsteutbud och sin geografiska närvaro och har idag verksamhet i regionerna kring Göteborg, Helsingborg, Karlskrona, Jönköping och Stockholm. Bolaget sysselsätter fler än 500 personer fördelat på anställda och underkonsulter. Nu flyttar huvudkontoret och regionkontor väst till nya lokaler på Lindholmen i Göteborg.

Sedan starten av DevPort har vi varit etablerade på Lindholmen så för oss var det självklart att om möjligt stanna kvar i området när vi nu expanderar till större lokaler. Atrium Ljungbergs förslag visade sig vara det bästa, bland annat på grund av flexibilitet och möjlighet att anpassa ytorna efter våra behov, säger Björn Arkenfall, regionansvarig på DevPort.

Lindholmen har utvecklats från ett gammalt varvsområde till Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva område och är en viktig knutpunkt för den växande staden. Idag arbetar och studerar närmare 20 000 människor på platsen som numera är ett modernt kontorsområde och internationellt kunskapskluster där innovativa företag samspelar med forskare och studenter på Chalmers och Lindholmen Science Park. Atrium Ljungberg äger ett flertal fastigheter på Lindholmen som tillsammans omfattar 73 000 kvadratmeter uthyrbar area. Bland hyresgästerna återfinns Volvo, IBM och AKQA.

Vi är väldigt glada att välkomna DevPort till Citadellet. Det är ett spännande företag som befinner sig i en expansionsfas och de kompletterar perfekt mixen av hyresgäster i huset, säger Kicki Grönlund, leasing manager på Atrium Ljungberg.

Hyresavtalet med DevPort är ett så kallat grönt hyresavtal - en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.


Nacka, 2024-03-18
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande

Ladda ner bild