Förändringar i Atrium Ljungbergs bolagsledning ... - Atrium Ljungberg

Förändringar i Atrium Ljungbergs bolagsledning – Ulrika Danielsson slutar

Ulrika Danielsson har varit anställd i Atrium Ljungberg sedan november 2021 och ingått i bolagets ledningsgrupp. Hon väljer nu att lämna sin tjänst.

Jag har varit i Atrium Ljungberg i nästan två och ett halvt år och vi har hunnit med mycket under den här tiden. Vi har på ett bra sätt navigerat oss igenom en turbulent omvärld, samtidigt som vi har lagt en färdplan framåt för att realisera bolagets stora projektportfölj, säger Ulrika Danielsson, cfo Atrium Ljungberg. Jag känner nu att det är dags för någon annan att ta över stafettpinnen och ser samtidigt en möjlighet att minska mitt veckopendlande, avslutar Ulrika Danielsson.

Ulrika Danielsson kommer att arbeta under hela uppsägningsperioden och vara verksam i bolaget till och med månadsskiftet maj/juni. Rekryteringsprocessen inleds omedelbart.

Ulrika har varit en stor tillgång under den här tiden och bidragit till Atrium Ljungbergs utveckling på många sätt. Jag önskar henne varmt lycka till i framtiden, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.


Nacka, 2024-02-01
Atrium Ljungberg AB (publ)


Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2024 kl. 16.30 CET.

Pressmeddelande