Företagsledare: Det här behöver du veta om... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Företagsledare: Det här behöver du veta om hållbar stadsutveckling

Hållbarhet präglar tydligt hur vi planerar, utvecklar och bygger städer idag och det blir även allt viktigare för anställda att både tillvaron och arbetsplatsen är hållbar. Men vad innebär hållbar stadsutveckling i praktiken och vad bör du som företagsledare tänka på för att möta dina anställdas önskemål?

Hållbara medarbetare söker ökad flexibilitet

Medarbetare idag har högre krav på både sin arbetssituation och arbetsplats. Under pandemin tiodubblades arbetet hemifrån. Undersökningar efter pandemin har visat att svenskar trivs med en ökad flexibilitet där de jobbar några dagar på kontoret och några dagar på distans

För att medarbetare ska må bra, trivas och vilja komma in på kontoret brukar en flexibel och aktivitetsbaserad lösning vara en bra utgångspunkt. Kontoret bör ha områden dedikerade för fokustid där mobilerna är av och där det är tyst. Samtidigt behövs mötesrum och sociala ytor där kollegorna kan koppla av och socialisera. 

Vidare har den ökade medvetenheten om klimatet gjort att inte bara företagsledare utan även medarbetare efterfrågar hållbara kontor. Många önskar även få arbeta på ett kontor som ligger i områden med närhet till både service, restauranger och grönområden. På så vis blir det lättare för de anställda att få ihop livspusslet och hinna med en löptur på lunchen.

Läs vidare: 4 steg för att få mer välmående medarbetare

Hållbar stadsutveckling och andra populära begrepp

Hållbar stadsutveckling är ett brett begrepp som blivit allt vanligare och mer populärt de senaste åren. Tidigare pratades det mycket om energiförbrukning och byggnadsmaterial, men nu är även delar som social hållbarhet och hur man skapar attraktiva och trivsamma platser i stadsbilden inkluderade. Idag är därmed social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet inräknade i begreppet, där man även måste ta hänsyn till lokala och regionala förutsättningar. 

Blandstaden möter 15- och 5-minutersstaden

En annat vanligt begrepp är blandstaden som speglar en urban miljö som blandar exempelvis bostäder, kontor, service, utbildning och kultur – i en stadsdel eller kvarter. Kortfattat: en urban, hållbar och trivsam miljö för alla som rör sig i området!

5-minutersstaden och 15-minutersstaden har också blivit uppmärksammade begrepp i sammanhanget. 15-minutersstaden innebär att det ska ta 15 minuter att med cykel ta sig från hemmet till de platser som är mest betydelsefulla för en person, som jobb, affärer, skola kultur, idrott och natur. På samma sätt handlar 5-minutersstaden om vad du behöver nå i din vardag inom 5 minuter. 

En klimatsmart stadsdel i världsklass 

Förutom att forma en blandad stad där dina medarbetare trivs bör det alltså vara nära till det viktigaste, men hållbarhetsaspekten måste också adderas. Några delar som behöver vara inkluderade för en hållbar och klimatsmart stadsdel är:

  • Självförsörjning ur energisynpunkt, exempelvis att närliggande byggnader kan dela energi med varandra. En byggnad med ett energiöverskott kan alltså dela med sig av överskottet till en byggnad med ett underskott.
  • Användning av hållbara material samt återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning.
  • Säkerställning av en hållbar livsstil som att minska avfall och koldioxidutsläpp genom att förädla gamla byggnader och bygga nytt med resurseffektiva metoder. 

Sickla: en internationell föregångare inom hållbar stadsutveckling

Sickla är en plats där det rör sig tusentals människor varje dag. Området är kanske mest känt för att innehålla en av Sveriges största handelsplatser, men i Sickla finns även arbetsplatser för drygt 8 000 människor, bostäder, flera skolor och ett välbesökt kulturhus. Fram till 2030 kommer ytterligare 7 000 kontorsplatser och närmare 2 000 bostäder byggas i takt med utvecklingen av Stockholm Wood City. Samtidigt kommer även förbindelserna förstärkas ytterligare genom utökad kollektivtrafik. 

Läs vidare: Därför valde Green Wall Designs bort Södermalm för Sickla

Långvarigt hållbarhetsarbete i Sickla

Ett dedikerat hållbarhetsarbete har pågått i Sickla i drygt 20 år i form av miljöcertifierade byggnader, en av de största solcellsanläggningarna på tak i Stockholm, urban hydroponisk kvartersodling med mera. Sickla har blivit en förebild gällande hur man bygger en blandad stad och allt fler företag väljer att flytta till området.

– Stadsdelen Sickla är lika stor till ytan som Gamla stan, och innefattar det mesta som såsom skolor, bostäder, restauranger och kontor. Bara idag arbetar drygt 8 000 människor här och ytterligare 7 000 nya kontorsplatser ska utvecklas framöver. Det är en begränsad plats där vi äger allt – både gatorna och allt emellan, vilket är en stor fördel, säger Håkan Hyllengren, affärsutvecklingschef för Sickla på Atrium Ljungberg.

Atrium Ljungbergs mål är alltid att gestalta platser som känns härliga i sin helhet. Det ska finnas distans mellan byggnaderna för att kunna vistas mellan husen, sätta sig på en bänk och bara ta in miljön. En väl genomtänkt stadsplanering och vacker arkitektur ger också energi och välmående.

Tack vare att Atrium Ljungberg sedan många år tillbaka äger och förvaltar ett så stort sammanhängande område kan även ett helikopterperspektiv tas på hållbarhetsfrågor. Med dessa goda förutsättningar samlade Atrium Ljungberg RISE, Nacka kommun och Stockholm Green Innovation District för att diskutera möjligheterna i Sickla. Ett frö såddes till att sätta upp ett manifest för hållbar och idédriven stadsutveckling. 

Ny standard för hållbar och idédriven stadsutveckling

Målet för Sickla är att bli en hållbar stadsdel i världsklass där nya, intressanta lösningar kan testas på en avgränsad plats. I takt med att Sickla utvecklas framåt kan människor, organisationer och företag som är drivande i klimatomställningen tillsammans dela kunskaper och ta fram nya innovationslösningar. Förhoppningen är att sedan ta med sig lärdomarna från Sickla och applicera det på andra områden i Sverige.  

– Vi fokuserar mycket på energifrågor, och vi kan göra så otroligt mycket mer än om vi bara hade haft en enstaka byggnad. Eftersom vi äger marken och befintliga byggnader i ett så stort område kan vi göra stora investeringar i större energisystem som försörjer flera byggnader. Har vi exempelvis ett värmeöverskott i en byggnad och ett värmeunderskott i en annan kan dessa samverka och dela energi mellan varandra. Här finns alla förutsättningar att bli världsledande, säger Håkan Hyllengren, affärsutvecklingschef Sickla.

Läs mer om Stockholm Wood City till levande stadskvarter eller spana in lediga kontorslokaler.