Hagastaden

Fram till 2030 växer en ny stadsdel fram som binder samman Stockholm med Solna och skapar ett av världens främsta kluster för life science.
Fram till 2030 växer en ny stadsdel fram som binder samman Stockholm med Solna och skapar ett av världens främsta kluster för life science.
Vision

En vetenskapsstad i världsklass

Hagastaden ska, då det är klart, innehålla närmare 50 000 arbetsplatser. Här blandas företagande och forskning med bostäder, mötesplatser, restauranger och service vilket tillsammans skapar en levande stadsdel med en spännande kontrast mellan historiska miljöer och framtida arkitektur. Hela Norra Stationsgatan utvecklas till ett myllrande stråk med fokus på mat- och kulturupplevelser och ett kvalitativt serviceutbud.

Den goda tillgängligheten som redan idag finns i området stärks ytterligare när stadsdelen får en ny tunnelbanestation. Tunnelbanan byggs ut med en ny linje - Gula linjen - från Odenplan till Arenastaden. Längs denna linje skapas tre nya stationer som binder ihop Vasastan med Solna; Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden. Enligt uppgifter från Region Stockholm beräknas tunnelbanan vara klar 2028.

Atrium Ljungberg är en av Hagastadens största fastighetsägare och har funnits på platsen i  närmare 25 år. Här äger och förvaltar vi cirka 53 000 kvadratmeter karaktäristiska industrifastigheter som tidigare Apotekarnes Mineralvattenfabrik, Glashuset och PV-palatset. Alla fastigheter är om- och tillbyggda till kontor med bevarad industrikaraktär och effektiva ytor.

Stadsdelen är ett av Sveriges mest intressanta områden med en enorm potential. Här pågår en rad större utvecklingsprojekt, bland annat vårt eget Life City som just nu färdigställs. Huset, som omfattar 27 500 kvadratmeter uthyrbar area, ska bli ett nytt centrum för affärsutveckling och service kopplat till vård, forskning och life science och en mötesplats för näringsliv, akademi och samhälle. Life City blir en spektakulär byggnad i ett av Sveriges mest visuella lägen, direkt ovanpå E4.

Sedan 2018 har vi också en markanvisning i Östra Hagastaden, ett kvarter som kommer att utgöra stadens norra port. Det nya området kommer att sudda ut den mur som spår och motorväg tidigare utgjorde mellan Hagastaden, Solna och Brunnsviken. Här skapar vi och flera andra aktörer förutsättningar för en trygg och hållbar stadsdel som kommer att leva under en stor del av dygnet och veckan. Slutligen har vi även, i en uppgörelse med Stockholms stad då vi återlämnade en markanvisning i Slussen, erhållit ytterligare tre markanvisningar där vi  planerar för stadmässiga kvarter med såväl kontor som hotell och bostadsfastigheter med levande bottenvåningar.

Genom förvaltning av våra befintliga fastigheter, nya stora projekt och markanvisningar vill vi vara med och bidra till områdets utveckling och framtidsvision.

Dekorativ bild
Kommunikation
E4, E20 & Essingeleden
Klassisk miljö
Historiska byggnader
Samlad kunskap
Life Science-kluster

Dina grannar

I Hagastaden sitter bland annat dessa företag

projekt life city
projekt life city

3D-vy Life City

Vill du se hur vår spektakulära byggnad Life City kommer se ut innan den faktiskt är färdigbyggd? Upplev framtida Life City ur ett verklighetstroget 3D-perspektiv. Gå på gatorna i Hagastaden, mitt i det framväxande life science-klustret, vid Nya Karolinska precis invid Solnavägen.

Kontakta oss