SLAKTHUSOMRÅDET

Slakthusområdet kommer genomgå en enorm förändring fram till 2030. Området utvecklas till en urban stadsdel där mat och kultur får ta stor plats, samtidigt som den kulturhistoriska miljön varsamt bevaras och utvecklas. Atrium Ljungberg har fått förtroendet från Stockholms stad att utveckla stora delar av den nya stadsdelen.
Slakthusområdet kommer genomgå en enorm förändring fram till 2030. Området utvecklas till en urban stadsdel där mat och kultur får ta stor plats, samtidigt som den kulturhistoriska miljön varsamt bevaras och utvecklas. Atrium Ljungberg har fått förtroendet från Stockholms stad att utveckla stora delar av den nya stadsdelen.
Vision

Hela Stockholms mötesplats för mat, kultur och upplevelser

Det hundraåriga Slakthusområdet strax söder om Södermalm i Stockholm har en unik identitet. Den äldre bebyggelsen berättar en hundraårig historia kring entreprenörskap, mat, dryck och evenemang. Det här tar vi fasta på och utvecklar vidare när vi nu tar avstamp för de kommande 100 åren.

Vårt första steg in på Slakthusområdet togs våren 2018 då vi förvärvade en fastighet, Kylfacket 3, som ligger strategiskt placerad intill den kommande centrala parken vid en av tunnelbaneuppgångarna i den blivande stadsdelen. Här planerar vi för restaurang, handel, mathantverk och service i bottenvåningen samt kontor för kreativa näringar uppåt i huset.  

Vår största affär genom tiderna

I augusti 2018 skrevs en avsiktsförklaring med Stockholms stad om att både förvärva befintliga fastigheter samt att teckna avtal om markanvisningar i Slakthusområdet. I juni 2019 blev affären klar och vi fick tillgång till befintliga fastigheter omfattande cirka 51 000 kvadratmeter uthyrbar area. Förvärven och utvecklade markanvisningar uppgår totalt till drygt 200 000 kvadratmeter BTA. I överenskommelsen med Stockholms stad ingår ett åtagande om att omlokalisera de hyresgäster som behöver nya lokaler för att Slakthusområdets vision ska kunna förverkligas. Förvärvet är Atrium Ljungbergs största någonsin och en nyckelsatsning i vår strategi att skapa hållbara och innovativa stadsmiljöer.

I Atrium Ljungbergs vision är Slakthusområdet hela Stockholms mötesplats för mat, kultur och upplevelser och en motor för hela söderort. Genom att tänka bortom de fysiska byggnaderna och noga överväga de digitala, kulturella och sociala dimensionerna i stadslivet skapar vi en inkluderande, levande och hållbar stadsdel.

Slakthusområdet och dess byggnader har en unik kultur- och industrihistoria som vi vill ta vara på och varsamt utveckla. Atrium Ljungberg har stor erfarenhet av att arbeta med balansgången mellan att bevara och utveckla platser med en stark kulturell identitet, i till exempel Sickla i Nacka och Mobilia i Malmö.

Kultur, kreativitet och entreprenörskap

Stockholm konkurrerar med andra internationella städer och storstadsområden för att locka och behålla talang. Vad platsen kan erbjuda utanför arbetstid är en av de faktorer som värderas högt vid en rekrytering. Genom att bygga ett kluster inom kultur och upplevelser kan vi göra Slakthusområdet till just en sådan konkurrenskraftig stadsdel.

Nya Slakthusområdet kommer att erbjuda ett rikt kulturliv med exempelvis konstateljéer, teater och street food-marknader. Atrium Ljungberg har sedan 2015 ett nära samarbete med aktörerna bakom Nobelberget  i Sickla. I december 2019 öppnade de en ny venue i Slakthusområdet som rymmer cirka 2 500 personer. Detta blir en en viktig plats för progressiv och urban kultur i Stockholm. Dessutom planeras en sommarscen i den historiska Förbindelsehallen med en publikkapacitet på 3 500 personer. 

Vår vision är att Slakthusområdet ska bli hela Stockholms självklara mötesplats för kontor, boende, mat, kultur och upplevelser och en motor för hela söderort. En ny, unik och attraktiv stadsdel i innerstaden.

24-timmarsstad
Mat, kultur & upplevelser
arbetsplatser
Tech, design, innovation
bostäder
4 000 nya bostäder
vision
vision

Läs mer om vår vision för Slakthusområdet

Säg hej till Stockholms nya mötesplats för mat, kultur och upplevelser. Här kommer nya former av arbetsplatser och boenden växa fram för att tillsammans skapa en unik och kreativ stadsdel i Stockholm. 2030 ska det stå klart, men här händer det saker redan nu. Läs mer här!

Kontakta oss