Hus 06: Stationen - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Hus 06: Stationen

Nytt kvarter med entré till framtida tunnelbanan.

Kommun: Stockholm

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Lokaler 16 900
Summa 16900
Investering (mkr)
1 600
Färdigställs
Q2 2027
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
87

Slakthusområdets nya entré

Vid Slakthusområdets norra entré planerar vi för ett närmare 20 000 kvm stort kvarter med entré till framtida tunnelbanan, kontor, service och mat. I juni 2022 vann detaljplanen laga kraft och under sommaren tecknades ett exploateringsavtal med Stockholms stad. 

Kvarteret beräknas färdigställas under det andra kvartalet 2027.

Visionsbild över kvarteret och Rökerigatan. Illustration: Lundgaard & Tranberg

Visionsbild över kvarteret och den framtida tunnelbaneentrén. Illustration: Lundgaard & Tranberg