Hagastaden - Blandade bostadsformer - Atrium Ljungberg

Hagastaden - Blandade bostadsformer

Hagastaden kommer att gå till historien som ett av Stockholms största stadsbyggnadsprojekt genom tiderna. Fram till 2030 växer stadsdelen fram och bygger samman Stockholm och Solna.

I området, som börjar vid Karolinska sjukhuset och sträcker sig till Norrtull, kommer företagande, forskning och entreprenörskap mixas med bostäder, mötesplatser, restauranger och service. En levande och pulserande stadsdel under dygnets alla timmar.

I Hagastan bygger vi ca 450 bostäder med blandade upplåtelseformer fördelat på två kvarter. Byggstart för det första kvarteret planeras till 2023 och beräknas vara färdigställt 2025. Det andra bostadskvarteret  har en planerad byggstart 2025 och kommer stå färdigt 2028.