Stockholm - Atrium Ljungberg

Stockholm

Sveriges tillväxtmotor som utvecklas och förändras.

Stockholm är kontrasternas stad, urban och naturnära på samma gång. Mångfald och nytänkande uppmuntras och här skapas innovationer som sprider sig världen över. Stockholmsregionen är en av de fem snabbast växande regionerna i Europa och staden förbereder sig för att göra plats för mer än en miljon stockholmare. Just nu pågår och planeras för ett 30-tal större stadsutvecklingsprojekt, allt från nya stadsdelar och vägar till cykelbanor och utbyggd kollektivtrafik. Vi är en del av Stockholms utveckling och finns på flera starka delmarknader i regionen.