700 bostäder i Kyrkviken Sickla - Atrium Ljungberg

Kyrkviken - Bostadsrätter

Ett sjönära bostadsområde växer fram i Kyrkviken med 700 nya bostadsrätter. Både sjön och promenadstråken bidrar till en mycket attraktiv miljö och flertalet av bostäderna kommer att få sjöutsikt.

Området kommer på ett naturligt sätt att länkas ihop med Sickla. Mot Kyrkviken och nya stadsgatan Järlaleden skapas torget, områdets naturliga plats för lek och möten. I anslutning till en av de två villorna i området planerar vi för en ny förskola. Utmed Planiavägen utvecklas en stadsmässig miljö som kommer sammanlänkas med Värmdövägen och Alphyddan. 

Just nu pågår detaljplanearbete för Kyrkviken.