Årsstämma 2021

Till följd av covidpandemin genomfördes årsstämman den 25 mars utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Utövande av rösträtt skedde endast genom poströstning före årsstämman.

Anmälan

Det går inte längre att anmäla sig till stämman.

Frågor till ledningen

Inga frågor har ställts till ledningen inför årets årsstämma.

 

Kontakta oss