Vi är vänpartner till Social Innovation Summit - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg vän-partner till Social Innovation Summit

Social innovation handlar om att hitta nya lösningar på samhällsutmaningar, gärna genom att skapa nya relationer och brygga över sektorsgränser. Social Innovation Summit, som genomförs i Malmö 13-14 november, är Sveriges årliga mötesplats för social innovation. Här samlas entreprenörer, förändringsagenter, investerare, innovatörer, politiker och beslutsfattare från alla samhällssektorer för att tillsammans skapa nya lösningar på stora samhällsutmaningar.

Här presenteras intressanta exempel från de som är i framkant inom området, experter från hela världen i ett dynamiskt program med spännande, parallella spår och teman som just nu är högaktuella i Sverige och globalt.

Under två dagar identifieras framtidsfrågor, arbetar deltagarna tvärs över sektorer och utvecklar gemensamt ny kunskap om social innovation. Social Innovation Summit presenterar spännande föreläsare, innovativa och konkreta exempel på social innovation, låter deltagarna engagera sig genom att delta i workshopar och rundabordssamtal, nätverka och inspirera i Summit Salongen.

Till årets Social Innovation Summit är Atrium Ljungberg en stolt vän-partner.

”För oss som stor aktör inom stadsutveckling ser vi den självklara kopplingen till hur vi är en viktig aktör i samhällsbyggandet, säger Andreas Lundberg, affärsutvecklingsansvarig Malmö. Det sociala ansvaret i att bygga långsiktigt hållbara stadsmiljöer är ständigt närvarande i vår planering och därför är det viktigt för oss att aktivt delta i forum som Social Innovation Summit.”

"Här i Malmö arbetar vi till exempel nära kommunen och tillsammans med andra nyckelaktörer, då vi i samverkan med dessa kan spela en central roll i sammanlänkning och utveckling av staden", fortsätter Andreas Lundberg. 

”I och med att vi på Atrium Ljungberg ofta utvecklar och förvaltar större, sammanhängande områden ser vi betydande möjligheter i att skapa genomtänkta stadsmiljöer som både är socialt och ekonomiskt hållbara. Vi bygger platser där innovationskraften tas tillvara och här kan vi som fastighetsbolag ha en drivande roll i skapande av lärandemiljöer för kunskapsutbyte och öppna, inkluderande mötesplatser som bidrar till en positiv samhällsutveckling.”

Vi kommer bland annat delta i programpunkterna ”Privata företag tar allt större samhällsansvar – vilka blir effekterna?” och ”Hur bygger man en miljö/arena för social innovation?” men ser även fram emot att nätverka med andra deltagare för att bygga viktiga relationer för framtida samarbeten.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer om hur Atrium Ljungberg hanterar personuppgifter.

stadsinnovation

Relaterade artiklar