Hur skapar vi dynamiska platser som får företag... - Atrium Ljungberg

Hur skapar vi dynamiska platser som får företag och människor att växa?

Sverige har under många år rankats i topp kring kreativitet och innovation och på Lindholmen kan vi stoltsera med ett blomstrande företagande som lockar den absoluta spjutspetsen inom en mängd branscher. Området kring Lindholmen har alltid varit en viktig motor för Göteborgsregionen och för att framtidens företag ska fortsätta att etablera sig, växa och stanna i regionen är det viktigt att vi som stadsutvecklare skapar de bästa miljöerna för dem att verka i.

En viktig konkurrensfördel är den höga livskvalitet som Göteborg kan erbjuda företagens anställda utanför arbetet, något som vi på Atrium Ljungberg lägger stor vikt vid när vi utvecklar våra platser. Tillsammans med talare med gedigen kunskap inom stadsutveckling utforskade vi hur vi kan skapa varierade stadsmiljöer, konkurrenskraftiga på såväl en lokal som en global marknad.

Talare

Charlotta Mellander, är professor i nationalekonomi och en av landets främsta experter på städer och regional utveckling. Hon ger oss en bredare förståelse för regional utveckling och kopplar samman ekonomi, entreprenörskap och innovationer med mjukare värden som öppenhet, tolerans och lycka. Charlotta Mellander har bland annat föreläst internationellt för FN, EU-kommissionen och IBM och är också Research Director för Prosperity Institute of Scandinavia, ett systerinstitut till Richard Floridas Martin Prosperity Institute.

Fredrik Hedfors är Senior Vice President Quality, CEVT, China Euro Vehicle Technology AB. CEVT är ett utvecklingscentrum för framtidens bilar inom Geely-koncernen, där Volvo ingår. CEVT sysselsätter för nuvarande runt 1700 personer med ambition att bli fler och är lokaliserat här i Lindholmen Science Park i Göteborg och i Hangzhou, China. Företaget märker en ökande utmaning att attrahera och behålla kompetent personal, där faktorer utanför företaget spelar en stor roll.

Paul Göransson är författare till boken ”Evidensbaserad stadsutveckling” och arbetar med agil stadsutveckling - värdeoptimerande stadsutveckling i tidiga skeden - ofta innan en detaljplan är på plats. Agil stadsutveckling betonar en mix av perspektiv och kompetenser för att möta samhällsutmaningarna. Genom att mixa design, ekonomi och genomförande tidigt och ta in perspektiv från boende, fastighetsägare, politiker, tjänstemän, byggherrar och andra intressenter så kan vi utveckla staden bättre och snabbare.

Dina valda inställningar för cookies gör att du tyvärr inte kan se detta innehåll. Cookie-inställningar