Studio Atrium Ljungberg - Atrium Ljungberg

Studio Atrium Ljungberg

Studio Atrium Ljungberg är vårt kunskapsdrivande forum. Vi tar initiativ till små och stora möten mellan människor för att lyfta frågor, tankar och idéer kring framtiden.

Exempel på teman är arbetsliv och lärande, utveckling av handel, hållbar stadsutveckling och hur samhällsbyggande kommer att förändras. Tillsammans med kunder och samarbetspartners hittar vi nya samverkansformer och föder idéer.

Studio Atrium Ljungberg är en del av Atrium Ljungberg och omfattar alla delar av bolaget. Det är en viktig del av vår affär och vårt sätt att jobba. Vill du veta mer kring Studio Atrium Ljungberg, tidigare eller kommande arrangemang, kontakta oss!