Årsredovisning Atrium Ljungberg 2011 - Atrium Ljungberg

Årsredovisning Atrium Ljungberg 2011

 

Atrium Ljungbergs årsredovisning för 2011 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.atriumljungberg.se.
Årsredovisningen kommer under mitten av vecka 12 att distribueras till aktieägare som önskat en tryckt version. Den kan även beställas via Atrium Ljungbergs webbplats www.atriumljungberg.se och via huvudkontoret tel. 08- 615 89 00, fax 08-615 89 99 eller info@atriumljungberg.se.

Stockholm 2012-03-05
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0006.pdf
wkr0008.pdf