Finansiella rapporter 2012

18 okt -12, 10:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2012

Rapport
10 jul -12, 10:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2012

Rapport
19 apr -12, 10:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2012

Rapport
5 mar -12, 10:08 - Finansiell rapport

Årsredovisning Atrium Ljungberg 2011

 

Rapport
20 feb -12, 09:30 - Finansiell rapport

Bokslutskommuniké 2011

· Nettoomsättningen ökade till 2 018 mkr (1 936) varav hyresintäkter uppgick till 1 686 mkr (1 614). · Driftöverskottet från fastighetsförvaltninge...

Rapport