Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2012 - Atrium Ljungberg

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 518 mkr (512) varav hyresintäkter uppgick till 455 mkr (419).
  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 291,4 mkr (260,1).
  • Resultat före värdeförändringar uppgick till 178,1 mkr (173,7).
  • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 0,0 mkr (0,0). Orealiserade värdeförändringar finansiella instrument uppgick till 106,6 (0,0).
  • Resultat efter skatt uppgick till 212,9 mkr (130,6), vilket motsvarar 1,64 kr/aktie (1,00).
  • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 314 mkr (224). Förvärv av fastigheter uppgick till 630 mkr (0).
  • Uthyrningsgraden uppgick till 95 procent (2011-12-31, 94 procent), inklusive projektfastigheter.

– Vår projektverksamhet fortsätter att bidra till tillväxt. Färdigställda projekt under 2011 och strategiska förvärv runt årsskiftet gör att vi glädjande kan redovisa ännu ett kvartal med kraftig ökning av driftnettot. Den positiva utvecklingen kompenserar för ökade finansiella kostnader. Vi är också mycket nöjda med de invigningar som skett under kvartalet, dels av modevaruhuset Rådhuset i Uppsala och dels av utbyggnaden av Port73 i Haninge. Båda invigningarna har överträffat såväl våra egna som våra nya hyresgästers förväntningar, kommenterar vd Ingalill Berglund.

AL Q1 eng slutvers last
AL Q1 sv slutvers last
Pressmeddelande Atrium Ljungberg 120419 Q1
Release