Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2012 - Atrium Ljungberg

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 030 mkr (1 009) varav hyresintäkter uppgick till 909 mkr (833).
  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 604,8 mkr (531,9).
  • Resultat före värdeförändringar uppgick till 356,3 mkr (344,3).
  • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 244,5 mkr (199,2). Orealiserade värdeförändringar finansiella instrument uppgick till 21,3 mkr (0,0).
  • Avsättning för en skattetvist har gjorts med 105,1 mkr inklusive bedömd ränta.
  • Resultat efter skatt uppgick till 365,8 mkr (404,7), vilket motsvarar 2,81 kr/aktie (3,11).
  • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 700 mkr (486). Förvärv av fastigheter uppgick till 630,0 mkr (4,0).
  • Uthyrningsgraden uppgick till 95 procent (2011-12-31, 94 procent), inklusive projektfastigheter.
  • Prognosen för 2012 uppgår till 670 mkr för resultat före värdeförändringar och skatt.

– Jag är mycket nöjd med att vi ökar driftöverskottet med närmare 14 procent för första halvåret och att vi har kunnat utnyttja det förmånliga ränteläget. Vi har under det senaste året fördubblat räntebindningstiden med en marginell kostnadsökning och därigenom sänkt ränterisken ytterligare.
– Vår ambition är att fortsätta vår höga utvecklingstakt. Det är därför glädjande att vi har erhållit en tidig markreservation i Hagastaden. Med rätt förutsättningar möjliggör det på sikt ett stort utvecklingsprojekt i ett av Stockholms mest expansiva och spännande områden, kommenterar vd Ingalill Berglund.

Nacka 2012-07-10
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande Atrium Ljungberg 120710 Delårsrapport jan-juni 2012
Interim report jan-june 2012
Delårsrapport jan-juni 2012