Bokslutskommuniké 2011 - Atrium Ljungberg

Bokslutskommuniké 2011

· Nettoomsättningen ökade till 2 018 mkr (1 936) varav hyresintäkter uppgick till 1 686 mkr (1 614). · Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1 095,0 mkr (1 029,5). · Resultat före värdeförändringar ökade till 694,4 mkr (668,6). · Orealiserade värdeförändringar uppgick till 528,3 mkr (525,1). · Resultat efter skatt uppgick till 904,5 mkr (915,5) vilket motsvarar 6,95 kr/aktie (7,03). · Investeringar i egna fastigheter uppgick till 1 050 mkr (1 047). Förvärv av fastigheter uppgick till 379 mkr (35). · Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (94 procent), inklusive projektfastigheter. · Styrelsen föreslår en utdelning om 2,60 kr/aktie (2,40).

- Jag är mycket nöjd med det vi har åstadkommit under 2011 och att vi kan redovisa ännu ett år med ökat resultat. Vi har överträffat våra egna förväntningar och den prognos som vi lämnade i oktober. Justerat för fastighetsförsäljningar och engångsersättningar ökar vi driftnettot för 2011 med 11 procent. Starkt bidragande till det goda resultatet är våra färdigställda projekt. Nu har vi den största pågående projektvolymen någonsin på cirka 3,5 miljarder och det kommer medföra fortsatt goda driftnettotillskott för 2012 och framåt, kommenterar vd Ingalill Berglund.

Stockholm 2012-02-20
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0006.pdf
wkr0007.pdf
wkr0008.pdf
wkr0010.pdf