Guidade stadsvandringar i Slakthusområdet och... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Guidade stadsvandringar i Slakthusområdet och Sickla under arkitekturfestivalen Open House Stockholm

Vi är sponsor till den årliga arkitekturfestivalen Open House Stockholm. Festivalen vill involvera allmänheten i stadens utveckling och öka intresset för arkitektur och samhällsbyggande. Den 1–3 oktober arrangeras guidade stadsvandringar över hela huvudstaden. Vi på Atrium Ljungberg bjuder in till visningar i Slakthusområdet och Sickla, två stadsdelar som kommer genomgå en stor utveckling de kommande åren.

Slakthusområdet

Under sin hundraåriga historia har Slakthusområdet inte bara utgjort hjärtat i Stockholms matproduktion, utan även präglats av en stark entreprenörsanda. Nu släpps nytt ljus och liv in i ett område som legat dolt bakom stängsel och grindar.

Här läggs grunden för en helt ny stadsdel, som stolt tar sitt mathistoriska arv in i framtiden – samtidigt som den öppnar upp för nya dynamiska mötesplatser, kulturupplevelser, arbetsplatser och boendeformer. En levande, vibrerande stadsdel, som inte låter sig definieras och tillrättaläggas, utan snarare formas av de som bor, jobbar och rör sig där. Som växer, förändras och förnyar sig organiskt, precis som en stadsdel ska göra.

Här luckras gränserna upp mellan dag och natt, mellan hus och gata. Här utvecklas framtidens sätt att bo, arbeta, mötas, äta, umgås och skapa. Här finns storstadens unika, ständigt skiftande utbud, men också närhet och gemenskap.

Välkommen på en guidad tur genom Slakthusområdet, där Atrium Ljungberg berättar om platsens utveckling och visionen om Stockholms nya mötesplats för mat, kultur och upplevelser.

När? Fredag 1 oktober kl. 13.00 och 15.00

Läs mer om Slakthusområdets utveckling

Sickla – den idédrivna staden

Välkommen på en guidad tur genom Sickla och Nobelberget, där Atrium Ljungberg berättar om en idédriven och hållbar stadsutveckling. Hur skapar man rätt mix av verksamheter på en plats? Hur får man både företag och människor att trivas och må bra?

Atrium Ljungberg har utvecklat Sickla i över tjugo år, från industriområde till levande stadskvarter. Idag arbetar ungefär 8 000 personer i Sickla – vägg i vägg med butiker, restauranger, kultur, bostäder och skolor. Nu tas nästa steg när ytterligare 7 000 nya kontorsplatser och 1 500 bostäder ska utvecklas i de industrihistoriska kvarteren, med kontrastrika möten mellan natur och stad, gammal och nytt.

I Sickla har luftverkstaden förvandlats till kontor, tapetfabriken till hotell och panncentralen till förskola. Samtidigt byggs nya landmärken såsom 23 våningar höga Sickla stationshus. Den som besöker Sickla märker snart att stadsdelen har något alldeles eget. Det industrihistoriska arvet märks i allt från arkitektur till den nyfikna och utforskande atmosfär som är så typisk för området. Här är det norm att tänka och göra annorlunda.

Den guidade turen inleds på Atrium Ljungbergs kontor vid en åtta meter stor modell som visualiserar Sicklas fortsatta utvecklingsplaner.

När? Fredag 1 oktober kl. 12.00 och 16.30 samt lördag 2 oktober kl. 12.00

Läs mer om Sicklas utveckling

 

Hagastaden och Slussen

Förutom våra egna visningar i Slakthusområdet och Slussen arrangerar Stockholms stad guidade visningar i två stadsdelar där vi i högsta grad är delaktiga i utvecklingen – Slussen och Hagastaden. Läs mer på Stockholms stads hemsida.

Se hela programmet på openhouse.se.