Atrium Ljungberg förvärvar i Hagastaden - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg förvärvar i Hagastaden

Atrium Ljungberg har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Blästern 15 i Hagastaden, Stockholm. Byggnaden omfattar 21 300 kvm och förvärvas till ett underliggande fastighetsvärde om 2 345 mkr. Genom förvärvet stärker Atrium Ljungberg positionen som en av de största fastighetsägarna och stadsutvecklarna i expansiva Hagastaden.

Blästern 15, som är ritad av Ragnar Östberg, uppfördes under 1930-talet av nuvarande ägare, familjeföretaget AB Industricentralen. Byggnaden har sju våningsplan samt garage och innehåller idag främst kontor, konstgallerier och butiker. Blästern 15 ligger i direkt anslutning till Atrium Ljungbergs fastighet Blästern 11 och är, med undantag av garage och förråd, fullt uthyrd. Det totala hyresvärdet, fullt uthyrt, är 82 mkr och återstående viktad kontraktslängd är 2,8 år. Tillträde beräknas ske den 1 juni 2022.

Blästern 15 i Hagastaden. Foto: Cushman & Wakefield

Atrium Ljungberg äger och förvaltar, innan förvärvet, fastigheter om drygt 80 000 kvm i Hagastaden. I portföljen finns sedan tidigare fastigheterna Apotekarnes Mineralvattenfabrik, Glashuset och PV-palatset. Alla är ombyggda till kontor med bevarad industrikaraktär. I början av året flyttade även de första hyresgästerna in i nybyggda Life City. Vid ett av Skandinaviens mest visuella lägen, där 200 000 människor passerar varje dag, har Life City en unik placering ovanpå E4:an precis intill några av Sveriges viktigaste aktörer inom life science; Karolinska Institutet, KTH, Nya Karolinska Solna och Stockholms universitet.

– Hagastaden är ett av våra mest prioriterade områden där vi varit en aktiv fastighetsägare under lång tid. Det är ett av Stockholms mest expansiva och spännande stadsutvecklingsområden och det känns fantastiskt att få möjlighet att expandera här. Området har möjlighet till god hyrestillväxt de närmaste åren med ytterligare potential vid en tunnelbana på plats 2028, säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg.

Fram till 2030 planeras Hagastaden växa med 50 000 arbetsplatser och 6 000 nya bostäder och rakt genom stadsdelen planeras för ett av stadens största parkprojekt, som knyter ihop Hagastaden med Hagaparken och Brunnsviken. Atrium Ljungberg är en av det största fastighetsägarna i Hagastaden och har varit verksamma i området sedan drygt 30 år tillbaka.


Nacka, 2022-05-24
Atrium Ljungberg AB (publ)


Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2022 kl. 19.00 CET.

Pressmeddelande

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2