Uppsala

Uppsala är landets fjärde storstad och en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Bostadsbyggandet mätt per medborgare är bland det högsta i landet och satsningar i miljardklassen på offentliga byggnader och infrastruktur vittnar om stadens starka attraktionskraft. Vi brinner för att vara en del av utvecklingen av citykärnan och kommer att fortsätta vara drivande i utvecklingen av Gränbystaden – en helt ny stadsdel och Uppsalas andra stadskärna.

Pågående

Parkhusen kvarter 1 - Hyresrätter

Bo i Gränbystaden, Uppsala

Kommande

Parkhusen kvarter 2, 3 och 4 - Bostadsrätter

Bo i Gränbystaden, Uppsala

Genomförd

Entréhusen - Hyresrätter

Bo i Gränbystaden, Uppsala