Finansiella rapporter 2017

18 okt -17, 08:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

Ladda ner
12 jul -17, 08:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Ladda ner
20 apr -17, 08:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

– Vår uthyrning till Nordisk Film har möjliggjort att vi under året kan starta nya projekt i Uppsala och Malmö. Med en ny markanvisning i Uppsala...

Ladda ner
23 feb -17, 13:30 - Finansiell rapport

Bokslutskommuniké 2016

– Vi levererar ett stabilt resultat och överträffar vår prognos. Trots en stor avyttring under 2015 och en lägre investeringstakt 2014-2015 så...

Ladda ner