Pressmeddelanden 2005

15 mar -05, 16:38 - Finansiell rapport

Årsredovisning 2004

LjungbergGruppens årsredovisning för 2004 är klar för distribution.

Rapport
14 mar -05, 16:49 - Pressmeddelande

Kallelse till bolagsstämma

LjungbergGruppen AB kallar till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 13 april 2005 kl. 17.00 i Dieselverkstaden, Marcusplatsen 17 i Sickla.

7 mar -05, 15:50 - Pressmeddelande

LjungbergGruppen lämnar erbjudande om återköp av egna aktier

Styrelsen för LjungbergGruppen AB (publ) (”LjungbergGruppen”) har beslutat att återköpa högst fem procent av det totala antalet aktier i bolaget,...

21 feb -05, 15:09 - Finansiell rapport

Bokslutskommuniké 2004

Rapport
19 jan -05, 16:59 - Pressmeddelande

LjungbergGruppen säljer fastighetsbestånd i Södertälje

LjungbergGruppen har idag träffat avtal om försäljning av fastighetsbeståndet i Södertälje, omfattande bostadsfastigheter i Fornhöjden och Mariekäl...