Pressmeddelanden 2007

5 apr -07, 12:12 - Pressmeddelande

Finansinspektionen godkänner prospekt

27 mar -07, 10:30 - Pressmeddelande

Atrium LjungbergGruppen utvecklar lärandet i Sickla

Nästa spännande tillskott i Sickla blir en Kunskapsgalleria – ett nytt sätt att blanda företag, forskning, gymnasieutbildning och högskola. Atrium...

19 mar -07, 13:56 - Finansiell rapport

Årsredovisning 2006

LjungbergGruppens årsredovisning 2006 är klar för distribution.

Rapport
1 mar -07, 16:25 - Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i LjungbergGruppen AB (publ)

Aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 mars 2007 kl. 17.00, Biograf Astoria, salong 2, Marcusplatse...

23 feb -07, 09:49 - Finansiell rapport

Bokslutskommuniké 2006

Rapport
3 jan -07, 10:02 - Pressmeddelande

LjungbergGruppens rapporttillfällen 2007