Framtidsrapport: Vi får ett "tredje" kontor när... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Framtidsrapport: Vi får ett "tredje" kontor nära hemmet

7 av 10 uppger att det som de saknat mest med kontoret är att umgås med kollegor och 6 av 10 har saknat idéutbytet som kommer från spontana möten på kontoret, enligt Atrium Ljungbergs rapport ”Framtidens kontor och arbetsliv”. Rapporten visar också att ett behov av ett tredje kontor växt fram, kontorshubben som är nära hemmet men inte i hemmet. Rapporten baseras på mer än 200 intervjuer med vd:ar, djupintervjuer med forskare och experter och drygt 1 000 intervjuer med medarbetare.

Det senaste 1,5 året har förändrat hur vi ser på kontorsarbete i grunden. När Atrium Ljungberg pratat med chefer och medarbetare visar det sig att olika bilder av framtidens kontor träder fram. Nästan hälften (45%) av medarbetarna vill jobba hemifrån majoriteten av veckan samtidigt som chefer helst ser att de anställda är på kontoret majoriteten av veckan. Ett hybridarbetssätt är här för att stanna och det kommer att kräva såväl innovativa kontorslösningar som nya förhållningssätt till organisation. I rapporten uppger 73% av medarbetarna att de saknat att umgås med kollegor som den främsta anledningen att gå tillbaka till kontoret. I andra änden av spektrumet med fördelarna med hemarbete har framför allt minskade restider gjort att många medarbetare fått betydligt enklare att få ihop livspusslet och en bättre så kallad ”work-life-balance”.

- Kontoret kommer alltid vara viktigt och ha en central roll för företag. De allra flesta saknar idag det sociala som kommer med att vara på ett kontor med sina kollegor, att spontant springa på varandra, äta lunch tillsammans och den informella kontakten som uppstår vid kaffemaskinen. Kontoret får en mer renodlad roll som en plats där människor kan interagera och utbyta erfarenheter. Kontoret blir en plats där vi bygger företagskultur och skapar bättre förutsättningar för innovation och affärsutveckling än hemmakontoret. För att lyckas med detta krävs det att chefer är lyhörda mot sina medarbetare för att skapa så mycket värde som möjligt på kontoret både socialt och professionellt, säger Annica Ånäs, vd, Atrium Ljungberg

Framtidens kontor kommer att handla om att ta tillvara på det bästa från distansarbetet och den fysiska arbetsplatsen. Där växer även ett tredje kontor fram, kontorshubben som ligger i närheten av hemmet men inte i hemmet. Före pandemin utgjorde den flexibla kontorsmodellen med hubbar, coworking och så kallade leva-bo-kontor enbart två procent av den kommersiella fastighetsmarknaden, År 2030 förväntas den ha stigit till att omfatta 30 procent av samma marknad.

- Människor har alltid arbetat hemifrån, men konsekvenserna av det har accelererats under pandemin. Det mesta relaterar till kvaliteten på människors hemmakontor, miljön och relationerna i hemmet. Men även huruvida det passar en att jobba ensam eller inte. Det finns stora riskfaktorer vad gäller hur länge människor arbetar, det är svårare att gränsa av och man blir alltid tillgänglig. Här kommer det tredje kontoret få en stor och viktig roll för att ge medarbetare förutsättningar att skapa ett arbetsliv som passar dem och deras livspussel bäst, säger Alan Redman, organisationspsykolog på Birkbeck University.

Om rapporten:

Atrium Ljungberg har tillsammans med strategibyrån Hint djupintervjuat ett 20-tal experter och företagsledare med ansvar för kontor och arbetsliv i sina respektive organisationer. Bland företag som intervjuats återfinns bland andra H&M, EQT, Stora Enso, Dice, Klarna, Atlas Copco, BCG, Husqvarna, HiQ, Toca Boca, Sobi, Sweco, Microsoft, ARC och WSP.

I studien har även Atrium Ljungbergs think-tank "AL Worklab" bidragit med expertutlåtanden från bland andra, Emma Frans, författare, vetenskapsskribent och doktor i medicinsk epidemiologi, Marco Checchi, arkitekt och grundare av Studio Stockholm Arkitektur, Anna Lundström vp HR Americas, Spotify, Daniella Waldfogel näringspolitisk chef, Stockholms Handelskammare, Niklas Laninge, psykolog och expert på beteende, Lena Lid Falkman författare och forskare Handelshögskolan i Stockholm och lektor i arbetslivsvetenskap vid Karlstads universitet.

Utifrån kvalitativa insikter har två kvantitativa undersökningar genomförts tillsammans med Novus. I den första intervjuades över 200 vd:ar och företagsledare inom tjänstemannasektorn i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala på telefon. I den andra undersökningen intervjuades över 1 000 tjänstemän inom privat och offentlig sektor i samma städer. Undersökningen genomfördes via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat.


Nacka, 2021-10-13
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande

Ladda ner bild