Internationell företagsinkubator etableras på... - Atrium Ljungberg

Internationell företagsinkubator etableras på Mobilia

Level är en unik företagsinkubator med internationell inriktning och målsättning att spegla Malmös befolkning i företagandet. Sedan starten i våras har de redan samarbeten igång med trettio blivande entreprenörer och flyttar nu in i egna lokaler på Mobilia.

Medarbetarna på Level är flerspråkiga, tillsammans behärskar man mer än åtta olika språk. Detta ger goda förutsättningar att initiera och stötta företagande från en stor del av Malmös befolkning. En annan framgångsfaktor är den individuella rådgivningen med fokus på försäljning och marknadsföring, viktiga steg där goda idéer i många fall fastnar. En företagare har redan hjälpts att starta verksamhet inom japansk streetfood och nu kan Level växla upp ambitionsnivån med ett eget kontor på Mobilia.

Vi flyttar in på en plats som alla känner till och som är lätt att ta sig till, säger Åsa Krug, affärsutvecklare på Level. Levels internationella anslag ger goda förutsättningar att lyfta fler Malmöbor men också att hjälpa företagare att nå ut internationellt.

Under de senaste åren har Mobilia utvecklats från köpcentrum till en attraktiv stadsmiljö där handel och kontor möter boende och kultur. Numer finns 350 lägenheter, förskola och barnkulturhuset Funnys Äventyr i kvarteret. Vård- och hälsosatsningen c/o Mobilia har redan ett flertal verksamheter och planer finns på ett kontorshus.

Level är ett spännande tillskott för Mobilia och hela Malmö. De för vidare det innovativa arvet som finns på platsen sedan det var manufakturfabrik för hundra år sedan, säger Anders Murmark, fastighetschef på Atrium Ljungberg. De visar att en dröm är en bra början.  


Om Level

Inkubatorn är ett samverkansprojekt mellan Malmö stad, Coompanion, Tillväxt Malmö och Almi. Level kommer att ha sex anställda och en årlig budget på 6,5 miljoner kronor. Stort fokus kommer att ligga på hållbarhet och digitalisering och målsättningen är 160 startade företag under den pågående treårsperioden.


Nacka, 2021-11-01
Atrium Ljungberg AB (publ)

 

Level företagsinkubator flyttar till Mobilia. Foto: Manne Widung

 

En bild som visar byggnad, utomhus

Automatiskt genererad beskrivning

Claire´s Kitchen med entreprenören Claire Xin, är det första företaget som startats med stöd av Level. Foto: Christina Wallin.

 

En bild som visar text, person, tecken

Automatiskt genererad beskrivning

Alireza Koozad och Jose Franco på Level. Foto: Christina Wallin

 

Pressmeddelande Atrium Ljungberg 211101_Internationell inkubator

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2
Bild 3