Bas Barkarby

Utbildning, kontor, bostäder, kultur och service i den snabbt växande Barkarbystaden, västra Stockholms nya knutpunkt. 

Kommun: Järfälla

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Kontor/Övrigt 24 100
Summa 24100
Investering (mkr)
830
Färdigställs
2022
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
55
Tillbaka
vision

Regional mötesplats och utbildningscenter

Under första kvartalet 2015 tecknade Atrium Ljungberg ett samarbets- och markanvisningsavtal med Järfälla kommun om en byggrätt på cirka 50 000 kvadratmeter BTA i Barkarbystaden. Samarbetsavtalet innebär möjligheter för oss att på en ny marknad utveckla såväl utbildning och kontor som bostäder, kultur och service. Som ett första steg skapar vi nu Bas Barkarby. Ett multifunktionellt kvarter mitt i den växande stadsdelen, för lärande med inriktning mot naturvetenskap och teknik samt för kultur, idrott och näringsliv. Det blir en plats där människor, både studenter och företagare, studerar, arbetar, träffas och utvecklas tillsammans.

Järfälla kommun kommer att hyra närmare 11 000 kvadratmeter för gymnasieutbildning, multihall, bibliotek och annan kulturverksamhet. Under 2016 tecknade vi en avsiktsförklaring med E.ON för att tillsammans göra Bas Barkarby till en miljömässigt och socialt hållbar mötesplats. Utöver samarbete om smarta energilösningar är ambitionen också att E.ON ska etablera ett nytt Stockholmskontor i Bas Barkarby.

Byggstart av första etappen om cirka 25 000 kvm av Bas Barkarby skedde i april 2019 med planerad inflyttning under våren 2022. För kvarterets andra etapp om cirka 20 000 kvm BTA har vi tecknat ett förnyat markanvisningsavtal med avsikt att uppföra både kommersiell verksamhet och bostäder.

Bas barkarby
Bas barkarby
"Vi vill skapa ett multikulturellt kvarter som bidrar till att stadslivet i Barkarbystaden lever under dygnets alla timmar. Här kommer kulturen, idrotten och näringslivet in i bilden. I ordet BAS har vi en historisk koppling till platsen, den gamla flygbasen i Barkarby, samtidigt som kvarteret kommer att bli basen – hjärtat, navet – för något helt nytt."
Catarina Sjömark
Affärsutvecklare
kontakt