Sundbyberg - Atrium Ljungberg

Sundbyberg - Strategiskt läge och anrik fastighet med spår av kakao.

En växande superkommun väl positionerad för framtiden men med en charmig småstadskänsla intakt. Vi är stolta över vår fastighet i Marabous gamla chokladfabrik.

Sundbybergs kommun ligger nordväst om Stockholm, granne med Solna och strategiskt beläget fem minuter från Bromma flygplats. I centrum finns alla tänkbara kollektiva kommunikationer, service, restaurangliv, kultur, grönområden och shopping, vilket gjort Sundbyberg till en attraktiv plats för både företag och boende i området.

Expansivt område.

De närmaste åren kommer Sundbyberg att genomgå en omfattande utveckling. Spårområdet som idag delar centrum i två delar kommer överdäckas och ny mark skapas för parker, bostäder och kontor. Även andra delar av Sundbyberg utvecklas och antalet invånare väntas öka kraftigt de närmaste åren.

Chokladfabriken blev kontor med industrikänsla.

Här i centrala Sundbyberg invid Bällstaån, äger vi Eken 6, en modern och flexibel kontorsfastighet med industrikaraktär i det som tidigare var Marabous gamla chokladfabrik. Det var den kände arkitekten Ivar Tengbom som bland annat låg bakom Konserthuset i Stockholm som ritade chokladfabriken, som uppfördes 1916-1918. På 1930-talet började anläggningen av Marabouparken - från början tänkt som en rekreationspark för de anställda vid fabriken. Idag finns en konsthall med en spännande och innovativ verksamhet i den prisbelönta parken. På 1990-talet flyttade Marabou sin chokladtillverkning och byggnaden gjordes om till kontor med industrihistoriska förtecken.

Med industrihistoriska anor har Chokladfabriken omvandlats till moderna kontor med stora ljusinsläpp och högt till tak. Gatuplanet är ombyggt med en ny konferensavdelning och fastigheten är certifierad med Breeam In-Use med betyget Very Good.

Sommaren 2020 förvärvade vi även den intilliggande fastigheten Eken 14, som tidigare fungerade som Marabous huvudkontor. 2021 erhölls ett positivt planbesked för utvecklingen av fastigheten Eken 14. Här vill vi skapa en livskraftig plats där historien tas tillvara. Bland annat vill vi göra Marabouparken mer tillgänglig genom en ny entré. Moderna arbetsplatser skapas och kompletteras med ett rikt kultur- och serviceutbud. Totalt omfattar planerna drygt 26 000 kvm BTA. Projektet är en del av utvecklingen av Sundbybergs nya stadskärna. 

Läs mer om vårt fastighetsbestånd här

Dekorativ bild

Kommunikation

5 minuter till Bromma

Kultur

Marabouparken

Expansivt område

Superkommun

Lediga lokaler i Sundbyberg.

Löfströms allé 5 | 745 Kvm
Kontor
Inspiration/ Visionsbild Chokladfabriken

Löfströms allé 5, 745 kvm

Modern byggnad med genuin industricharm och flera servicefunktioner i huset. Lokalen renoveras och anpassas i samråd med tillträdande hyresgäst.

Kontakta mig

Vi hjälper dig i Sundbyberg