Hur ser Generation Z på framtidens arbetsplats? - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Generation Z - hur ser de på framtidens arbetsplats?

Generation Z är den första generationen som är födda i den digitala världen. Att ständigt ha varit uppkopplade och stimulerade påverkar såklart denna stora generation, men hur? Vad behöver du som arbetsgivare ta ställning till när du rekryterar digitala natives? Vad är viktigt för dem och hur beter de sig?

Generation Z (internationellt namn på personer födda 1995-2005) är en generation som nyligen har påbörjat sitt intåg på arbetsmarknaden och som redan har hunnit skapa huvudbry för många chefer. För att attrahera och behålla Generation Z krävs att arbetsgivare känner till deras drivkrafter och förväntningar på sin nya arbetsplats. Genom att förstå de bakomliggande faktorerna hos Generation Z kommer du skapa dig fördelar gentemot dina konkurrenter i att attrahera nästa talanger. Här listar vi några saker som särskiljer denna generation.  

Ansvarsfullhet och plikt

Viljan, eller till och med plikten, att ta ansvar i dagens samhälle är ett särskiljande drag som utmärker dagens unga. Ansvar för familj, samhällets utmaningar, konsumtion och inte minst för klimatet och miljön. Ansvar på alla plan: som förälder, vän, medarbetare, konsument och som medborgare. För att omvärlden kräver det. Att inte vara beredd att ta ansvar anses av de unga idag som ett omoget tecken. Generationen är väldigt hälsomedveten och dricker mindre alkohol än äldre generationer. Plikten på jobbet gör också en återkomst. Det är fler unga än i de äldre generationerna som anser att man måste göra sitt bästa på jobbet oavsett hur mycket man får betalt.

Balans mellan arbetsliv och privatliv

Möjligheten att kunna ha en bra balans mellan arbete och privatliv är viktigt för denna generation. De vill inte jobba mindre, men vill kunna påverka när på dygnet och på vilken plats de gör sitt arbete. Att ha verktyg och policys som tillåter och uppmuntrar till ett flexibelt arbete är en av de viktigaste sakerna när de söker nytt jobb. De attraheras av företag som erbjuder teknik för att underlätta och effektivisera arbetet.

Bemanningsföretaget Randstads har gjort en studie med över 7 000 svenska respondenter om vad de värdesätter hos en arbetsgivare. Den visar att unga prioriterar en trivsam arbetsmiljö, utbildningsmöjligheter och balans mellan arbete och fritid – till skillnad från äldre som framför allt värdesätter intressant arbetsinnehåll, bra lön och anställningstrygghet.

Värderingar viktigare än lön och karriär

Många undersökningar visar att dagens unga är värderingsstyrda och att trivsel och trygghet, samt att arbetet passar ens personlighet, är viktigare drivkrafter i arbetslivet än att göra karriär. Efter ett par decennier med kraftigt fokus på individualisering har dagens ungdomar präglats av en tillvaro där de ingår i självvalda gemenskaper ibland kallat ’tribes’. Det handlar om att hitta sin livsstilsgrupp som ger identitet utifrån intressen och likartade värderingar.

Hela 80 procent av unga mellan 15 och 24 år i Sverige är oroade för klimatförändringarna enligt en undersökning från Världsnaturfonden. Över hälften av de tillfrågade tycker att arbetsgivarens etiska ansvar är viktigt när de söker jobb. Nästan lika många uppger att de har avfärdat ett arbete som strider mot de egna personliga värderingarna.

Det lokala är det viktiga

Dagens unga visar i hög utsträckning att det är det lilla lokala livet som står i centrum. Livet kretsar kring den egna sfärens väl och ve. Detta lär bli än starkare när de bildar familj eftersom vi vet att småbarnsåren är väldigt lokala. Vad som finns i närheten av arbetsplatsen i form av kultur, kvälls- och nattliv är en viktig faktor för de yngre talangerna. I takt med ökad teknikanvändning blir det också allt viktigare att förstå att platsen inte stannar vid det fysiska. Det blir viktigare att förstå och ta till vara den dialog och de behov som kan stödjas digitalt.

Förväntan på rak och öppen kommunikation

Under det gångna seklet har information setts som en tillgång som ska skyddas. Allt fler företag har emellertid fått erfara hur svårt det är att dölja någonting. Det finns till och med en tendens att kunskapen om ett företag är större hos konkurrenterna som gärna sprider den internt, medan företaget självt försöker hålla saker hemliga för sina medarbetare. Detta är inget som Generation Z vill utsättas för, de blir i större grad än äldre generationer frustrerade av bristande informationsdelning och på kollegor som brister i sin kommunikation.

Digitala och sociala kanaler är bra verktyg för att hålla kontakt med Generation Z. De föredrar kanaler med kort, snabb och visuell kommunikation. De förflyttar sig snabbt mellan digitala miljöer och har ett kort uppmärksamhetspann, så kort som 8 sekunder, vilket betyder att om du vill fånga deras uppmärksamhet så måste du vara snabb, smart och hålla det intressant.

 

Studio Atrium Ljungberg 

 

I höstas samlade vi kunder och samarbetspartners i Forumkvarteret i Uppsala för att fördjupa oss i dessa frågor. Isabella Löwengrip, superentreprenör, Katarina Graffman, antropolog och Linus Kjellberg, affärsutvecklingschef Atrium Ljungberg, delade med sig av sina perspektiv.

Studio Atrium Ljungberg är vårt kunskapsdrivande forum där vi tar initiativ till små och stora möten mellan människor för att lyfta frågor, tankar och idéer kring framtidens arbetsliv och lärande, utveckling av handel, hållbar stadsutveckling och hur samhällsbyggande kommer att förändras. 

Dina valda inställningar för cookies gör att du tyvärr inte kan se detta innehåll. Cookie-inställningar
kontakta oss

Vill du ha hjälp med att skapa din nya arbetsplats? Tveka inte att höra av dig!

Petter Klingofström
Leasing Manager
Kontakta mig