Delårsrapport 1 januari - 30 september 2010 - Atrium Ljungberg

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2010

•  Nettoomsättningen uppgick till 1 422 mkr (1 496) •  Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 777,0 mkr (795,2) •  Resultat före värdeförändringar uppgick till 514,0 mkr (500,1) •  Orealiserade värdeförändringar uppgick till 134,5 mkr (-331,3) •  Realiserade värdeförändringar uppgick till 16,4 mkr (-0,5) •  Resultat efter skatt uppgick till 517,6 mkr (188,6) vilket motsvarar     3,98 kr/aktie (1,45) •  Investeringar i egna fastigheter uppgick till 688 mkr (745) •  Fastighetsförvärv uppgick till 35 mkr (0) •  Uthyrningsgraden har under tredje kvartalet ökat med     3 procentenheter till 94 procent, inklusive projektfastigheter •  Prognosen för 2010 höjs från tidigare kommunicerade 610 mkr      till 640 mkr för resultat före värdeförändringar och skatt

- Vi ser en tydligt förbättrad hyresmarknad med ökad efterfrågan på både handels- och kontorslokaler på våra delmarknader, säger VD Anders Nylander. Det har bidragit till att vi under hösten har kunnat slutföra tre stora utvecklingsprojekt på ett mycket bra sätt. Under september invigde vi Kvarteret Igor i Västerås och ytterligare en etapputbyggnad i Farsta Centrum. I onsdags invigde vi dessutom en helt omdanad handelsplats, Port73 i Haninge. De positiva reaktionerna som vi fått från våra kunder och den mycket stora kundtillströmningen som handelsplatserna haft, stärker oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete.
De slutförda handelsprojekten och ett flertal nyuthyrningar av kontorslokaler gör att uthyrningsgraden under tredje kvartalet ökat med tre procentenheter, vilket är mycket tillfredsställande. Att vi dessutom kan höja vår prognos för resultat före värdeförändringar och skatt från 610 mkr till 640 mkr känns naturligtvis också väldigt bra, avslutar Anders Nylander.

Stockholm 2010-10-22
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0005.pdf
wkr0007.pdf