Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2011 - Atrium Ljungberg

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2011

  • Nettoomsättningen uppgick till 512 mkr (458) varav hyresintäkter uppgick till 419 mkr (399).
  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 260,1 mkr (240,4).
  • Resultat före värdeförändringar uppgick till 173,7 mkr (146,4).
  • Orealiserade värdeförändringar uppgick till 0,0 mkr (0,0).
  • Resultat efter skatt uppgick till 130,6 mkr (106,1) vilket motsvarar 1,00 kr/aktie (0,82).
  • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 224 mkr (197).
  • Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (2010-12-31, 94 procent), inklusive projektfastigheter.


- Effekterna av de projekt som vi färdigställde under 2010 har bidragit till ett bra resultat för första kvartalet. Nu har vi en spännande tid framför oss med bolagets största pågående projektvolym någonsin. Den svenska konjunkturen står sig stark, hyresmarknaden ser ljus ut och förutsättningarna är goda för att 2011 ska bli ett riktigt bra år, säger VD Ingalill Berglund.

Stockholm 2011-04-15
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0005.pdf
wkr0006.pdf
wkr0008.pdf
wkr0009.pdf